Ders Tanımları

ECON 412

CASE - ECON
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: ECON 411/511

ECON 432

Karar vericiler arasındaki bilgi farkları ve bu farklardan doğan sorunları ortadan kaldırmaya yönelik kontratların analizi; Eleme (screening), imleme (signalling), ahlaki çöküntü (moral hazard) konuları; Sigorta, emek ve kredi piyasalarına, ihalelere, şirket finansmanına uygulamalar.

CASE - ECON
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: ECON 201, LAW 435 or Econ/mgec 333

ECON 452

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

CASE - ECON
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: Pre-requisites: ECON 201 and ECON 311 and one of ECON 330 or ECON 331 or ECON 333 or ECON 432

ECON 455

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

CASE - ECON
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: Pre-Requisites: ECON 201 and ECON 202

ECON 458

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

CASE - ECON
Lisans
Kredisi:3

ECON 430

Ekonomik kararların incelenmesinde ve ekonomik teorilerin test edilmesinde bir veri toplama yöntemi olarak laboratuar ve saha deneylerinin kullanımı; iyi ve geçerli bir ekonomi deneyi tasarımının nasıl olması gerektiği, deneysel tasarım metodolojisi. Derste hem teorik hem de deneyler üzerinden işlenecek konulardan bazıları, risk ve belirsizlik altında verilen kararlar, zamana yayılmış ekonomik kararlar ve bu karar ortamlarında ortaya çıkan psikolojik etkiler, piyasa deneyleri, pazarlık deneyleri, adalet ve özgeciliğe dayalı tercihler, teşvik sistemleri ve motivasyon, cinsiyet ve ekonomik kararlardır.

CASE - ECON
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: (ECON. 201 and ECON. 333) or consent of the instructor

ECON 451

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

CASE - ECON
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: ECON. 101 and ECON. 102

ECON 454

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

CASE - ECON
Lisans
Kredisi:3

ECON 457

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

CASE - ECON
Lisans
Kredisi:3

ECON 480

Bu ders iktisadi ve siyasi kurumların ekonomideki rolünü inceleyecektir. Ders ekonomik büyümede iktisadi ve siyasi kurumların rolünü ve evrimini açıklamayı, temel siyaset bilimi modellerini geliştirmeyi, ve para ve mali politikalarının dinamik etkilerini incemeyi amaçlamaktadır. Dersin sonunda, öğrenciler kurumsal yetmezligi, iktisadi yonetişim modellerinin temelini, optimal mali politikaların tasarlanmasını, ve itibar, inanılırlık, ve zaman tutarsızlığı gibi kavramları anlayabilecek duruma geleceklerdir.

CASE - ECON
Lisans
Kredisi:3

ECON 422

Uluslararası mali piyasalar ve gelişmekte olan ülkeler: yakın tarihe bakış ve son gelişmeler. Döviz ve para politikası rejimlerinde son gelişmeler; Mali küreselleşme ve piyasa ekonomilerinde krizler: temel konular ve çıkarılacak dersler; IMF: rolü, işlevleri, ve IMF?ye yöneltilen eleştiriler; Kamu borcu ve borç krizleri.

CASE - ECON
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: (ECON. 202 and ECON. 322) or consent of the instructor

ECON 450

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

CASE - ECON
Lisans
Kredisi:3

ECON 453

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

CASE - ECON
Lisans
Kredisi:3

ECON 456

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

CASE - ECON
Lisans
Kredisi:3

ECON 459

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

CASE - ECON
Lisans
Kredisi:3