Ders Tanımları

ECON 481

Türkiye ekonomisi ve Türk ekonomik kurumlarına giriş: Ekonominin yakın dönem tarihi; İçe- ve dışa-dönük stratejiler, siyasi kurumlar ve uzun-vadede büyüme; Kısa-dönemli iktisadi dalgalanmalar, enflasyon ve işsizlik; Para, mali ve döviz kuru politikaları; Dış ticaret ve sanayinin uluslararası rekabet gücü; Sermaye akımları, doğrudan uluslararası yatırımlar ve özelleştirme; Yerel ve küresel krizlerin ekonomi üzerindeki etkisi.

CASE - ECON
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: ECON. 202 or consent of the instructor

ECON 495

CASE - ECON
Lisans
Kredisi:1.5

ECON 501

Ekonomi teorisi ve uygulamalarında sıklıkla kullanılan matematikteki seçilmiş konuları kapsamaktadır. Bu başlıklar: Optimizasyon teorisine giris(çözümün varlığı, Sıkılığın alternatif tanımlanması, Weirestrass Teorisi, dışbükeylik); dışbükey kümeler, içbükey ve yarı-içbükey fonksiyonlar; çözümün tanımlanması, Lagrange ve Kuhn-Tucker yaklaşımları; parametrik süreklilik, uygunluk ve maksimum teorisi; parametrik monotonluk, kafesler, süper modülerlik; sabit nokta teorileri.

CASE - ECON
Lisans
Kredisi:3

ECON 505

Dersin içeriği tam enformasyon şartlarında oyun teorisi, eksik enformasyon şartlarında oyun teorisi, ve mekanizma tasarımını kapsamaktadır. Konular dönem öncesi açıklanacaktır.

CASE - ECON
Lisans
Kredisi:3

ECON 509

Ders iş çevrimi kuramı, dinamik stokastik genel denge modelleri, arama temelli işsizlik modelleri, mali piyasa etkinliği ve makroekonomik performans, uzun vadeli büyüme kuramlarını kapsamaktadır. Konular dönem öncesi açıklanacaktır.

CASE - ECON
Lisans
Kredisi:3

ECON 490

CASE - ECON
Lisans
Kredisi:3

ECON 500

Lisans ve Lisansüstü düzey arasında daha hızlı bir geçiş yapmaya olanak sağlamak için temel konuların gözden geçirilmesini hedefler. Konu Başlıkları: matematiksel önermeler ve kanıtlar, fonksiyonlar, dizi ve limitler, süreklilik, türev, metrik uzay, integral.

CASE - ECON
Lisans
Kredisi:3

ECON 504

Belirsizlik altında seçim, Oyun teorisi, mekanizma tasarımı, yönetici temsilci modeller.

CASE - ECON
Lisans
Kredisi:3

ECON 508

Periyodik dalgalanmaların Klasik ve Keynes"e göre teorileri; gerçek iş çevrim teorisi; çalışan ve gerçek ücret kararlaştırılması; kredi pazarları ve finansal istikrar; istikrar politikası.

CASE - ECON
Lisans
Kredisi:3

ECON 512

Standart çıkarımlardan yola çıkış: Spesifikasyon testleri; Zaman serilerine ilk bakış; genelleştirilmiş regresyon; lineer olmayan regresyon; eşzamanlı denklemler, tanımlama, enstrümantal değişkenler. Uzantılar ve uygulamalar: ML, GMM, VAR, GARCH, panel data.

CASE - ECON
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: ECON. 511

ECON 483

Türkiye ekonomisindeki günlük gelişmelerin analizi; Temel kavram ve verilerin analizi; Ekonomi politika analizinde temel özdeşliklerin kullanılması; Türkiye de büyüme ve enflasyon performansı; Mali durumun ölçülmesi, mali uyum, ve borç sürdürülebilirliği; Merkez Bankası bilanço analizi; Para politikası uygulaması; Ödemeler dengesi gelişmeleri; Kırılganlık ve ülke riski analizi.

CASE - ECON
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: (ECON. 202 and ECON. 360) or consent of the instructor

ECON 499

Mikroekonomi, makroekonomi, ekonometri gibi ekonomi müfredatının değişik alanlarında edinilen kavramsal bilgileri gerçek ekonomik problemlere yaratıcı ve etkin çözümler geliştirme amacıyla uygulama; vaka çalışması, takım çalışması ve sunumlar.

CASE - ECON
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: ECON 201, ECON 202, and ECON 311 at least 4 Economics area elective Courses

ECON 503

Tüketici teorisi; üretim teorisi; genel denge ve refah

CASE - ECON
Lisans
Kredisi:3

ECON 507

Uzun vadeli ekonomik büyüme; örtüşen nesil modelleri; tüketim; tasarruf; yatırım; gerçek faiz oranları ve varlık bedelleri; para ve enflasyon.

CASE - ECON
Lisans
Kredisi:3

ECON 511

Olasılık ve istatistik konularının gözden geçirilmesi: rastsal değişken, tek değişkenli ve birleşik olasılık dağılımları, beklentiler; çift değişkenli normal; örnekleme dağılımları; asimptotik teorisine giriş; yorum; sonuç çıkartmak. Lineer regresyon: şartlı beklenti fonksiyonu; çoklu regresyon; klasik regresyon modelleri; sonuç ve uygulamalar.

CASE - ECON
Lisans
Kredisi:3