İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak çok yönlü ve kaliteli bir eğitimle öğrencilerimizi küreselleşen dünyaya hazırlamayı, bilimin sınırlarını araştırma faaliyetlerimizle daha da ileriye götürmeyi ve bu bilgiyi etki alanımızdaki entelektüel, ekonomik, politik ve sosyoekonomik gelişmeleri etkileyecek şekilde kullanmayı hedeflemekteyiz. Bu hedefe ulaşmak için ekonomi, işletme ve uluslararası ilişkiler arasındaki ortak çalışmaları, yaklaşımları ve etkileşimleri eğitim ve araştırma programlarına yansıtmaktayız.

Kuruluşundan itibaren geçen sürede Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi uluslararası alanda tanınan öğretim üyeleri, araştırma ve eğitim programları ile uluslararası alanda tanınan, bilime evrensel olarak katkıda bulunan ve yetkin mezunlar yetiştiren bir fakülte olarak seçkin bir konuma gelmiştir.

Fakültede görev yapan 62 tam zamanlı öğretim üyesinin %95’i doktoralarını yurtdışındaki seçkin okullarda yapmış, bir çoğu uluslararası deneyimi ile Koç Üniversitesi’ne katılmıştır. Araştırma alanında alanlarının en saygın dergilerinde yaptıkları yayınlar, kişi başına yapılan yayın, alınan atıf, TÜBA ve TÜBİTAK ödülleri, desteklenen araştırma projeleri açısından Türkiye’nin en önde gelen fakülteleri arasında yer almaktadır. Fakülte öğretim üyelerimiz Koç Üniversitesi-TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu, Göç Araştırmaları Merkezi ve Küreselleşme ve Demokratik Yönetişim Araştırma Merkezi’nde araştırmalarını sürdürmektedir.

Koç Üniversitesi Birleşmiş Milletler Sorumlu Yönetici Eğitimi İlkeleri’ni (PRME) benimsemiş ve sorumlu liderler yetiştirmeyi hedef edinmiştir. Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Enstitüsü ile birlikte European Foundation for Management Development (EFMD) tarafından verilen Avrupa Kalite Geliştirme Sistemi (EQUIS) Akreditasyonu’nu alan Türkiye’de ve bulunduğu bölgedeki ilk ve tek okul olmuştur. Aynı zamanda 29 farklı ülkeden sadece bir okulun üyesi olduğu seçkin CEMS Global Alliance for Management Education’ın bir parçasıdır.

Uluslararası ortamlarda etkin roller üstlenebilecek mezunlar vermeyi hedefleyen İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerine işbirliği içinde olduğu dünyanın önde gelen okullarında değişim olanakları sağlamakta ve her sene bu okullardan gelen çok sayıda öğrenciye eğitim vermektedir. Öğrencilerinin yaklaşık üçte biri değişim programları ile bir dönemi yurt dışında geçirmektedir.

İşletme, Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler bölümleri, mezunlarını iş dünyası, devlet kurumları, akademik dünya ve uluslararası kurumlarda etkin liderlik rolleri için hazırlamaktadır. Öğrenciler çekirdek program sonrasında seçmeli derslerle kariyer hedeflerine göre programlarını şekillendirerek, iş hayatlarında farklı fonksiyonel alanlara yönelik çalışmalar yapabilmektedir.

Sizleri Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ni, eğitim ve araştırma programlarımız daha yakından tanımaya davet ediyorum.

 

Prof.Dr. Zeynep Gürhan Canlı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı