Üstün Başarı Ödülü – Dünyada Sürdürülebilir Ekonomi

18. Kadir Has Ödülleri’nde “Üstün Başarı Ödülü”, Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ziya Öniş’e verildi. Kalkınmacı devlet ve küresel politik ekonomi, kalkınmanın ekonomi politiği, küreselleşmenin ve demokrasinin geleceği, yükselen güçlerin karşılaştırmalı politik ekonomisi ile Avrupa ve Türkiye politikaları konuları üzerine yaratıcı ve çığır açıcı çalışmaları, bu konular üzerine sunduğu özgün dersler ve titiz eğitmenliğinden dolayı Prof. Dr. Ziya Öniş, Değerlendirme Kurulu tarafından 2023 yılında “Üstün Başarı Ödülü”ne layık görüldü.

Prof. Dr. Ziya Öniş’i bu üstün başarısından dolayı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

2021-2022 IIBF Akademik Üstün Başarı Ödülü

Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doç Dr. Özlem Altan Olcay’ı “2021 – 2022 Akademik Üstün Başarı Ödülü” için yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

2022 ERC STARTING GRANT

Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Doç. Dr. Selim Erdem Aytaç, “Duygusal Kutuplaşma ve Demokratik Tutumlar” projesiyle bireylerin kendi görüşlerine karşıt olarak gördükleri siyasi parti destekçilerine karşı geliştirdikleri antipati, güvensizlik ve olumsuz duyguların etkilerini inceleyecek. Bu süreçte ortaya çıkan duygusal kutuplaşmanın kişilerin demokratik tutumlarına nasıl etkide bulunduğuna odaklanan Doç. Dr. Aytaç, bu proje aracılığıyla birçok ülkeden karşılaştırmalı veriler ortaya koymayı ve bu sayede literatüre ayrıştırıcı bir katkı sunmayı hedefleniyor. Bireylerin demokrasiye yaklaşımlarının ve bu bağlamda duygusal kutuplaşmanın sebep olabileceği zedeleyici etkilerinin de ortaya konacağı projeyle duygusal kutuplaşmayı azaltacak güvenilir müdahaleler sunulması da amaçlanacak. Doç. Dr. Aytaç, bu fon ile bir araştırma ekibi kurup, birçok ülkede yuvarlak masa toplantıları, anketler ve deneyler düzenleyecek. Doç. Dr. Selim Erdem Aytaç’ı bu üstün başarısından dolayı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

2022 TÜBA-GEBİP Ödülü

Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Doktor Öğretim Üyesi Sedef Turper siyaset sosyolojisi ve göç çalışmaları alanlarında araştırmalar yürütmektedir. Bugüne kadar göçmenlere ilişkin tutumların ve etkin entegrasyon politikalarının yenilikçi anket deneyleri ve büyük veri kullanımı yoluyla araştırıldığı pek çok çalışmada görev alan Doktor Öğretim Üyesi Sedef Turper’i bu üstün başarısından dolayı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

 Geri Dönüş Konusunda Anlaşmaya Çalışmak

Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Prof. Dr. Ahmet İçduygu’nun “Geri Dönüş Konusunda Anlaşmaya Çalışmak (FAiR: Finding Agreement in Return)” başlıklı projesi, Avrupa’nın hükümetler arası geri dönüş politikalarının etkinliği ve meşruiyetini etkileyen faktörlere yönelik yeni bakışlar ve geri dönüş politikalarına alternatifler üretmeyi amaçlamaktadır. FAiR, geri dönüş politikalarının ve zorunlu geri dönüşlerin sonuçlarının ölçümünün iyileştirilmesine katkıda bulunacak ve zorunlu geri dönüşün itici güçlerine ilişkin analizleri zenginleştirecektir. Prof.Ahmet İçduygu ve ekibini bu üstün başarısından dolayı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Koç Üniversitesi (MiReKoc) ile birlikte Erasmus University Rotterdam, Institute of Legal Sciences of the Polish Academy of Sciences, Migration Policy Group, University for Continuing Education Krems, University of Milan, University of Geneva, Foundation for Access to Rights, Samuel Hall East Africa Limited, International Centre for Migration Policy Development, Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants proje konsorsiyumunu oluşturmaktadır.

AUTO-TWIN: Döngüsel değer zincirlerinde otomatik Dijital İkiz oluşturma, operasyon ve bakım yönetimi için süreç madenciliği yaklaşımını kullanan veri tabanlı bir yöntem

İşletme Bölümü’nden Prof. Dr. Barış Tan’ın AUTO-TWIN projesi işletmelerde ve üretimde Döngüsel Ekonominin hızlandırıcısı ve etkinleştiricisi olarak kabul edilen Dijital İkizlerin geliştirilmesi ve kullanılabilirliğini zorlaştıran teknolojik, yetkinlik ve uygulama maliyetleri engellerini aşmak için 3 temel alanda çalışmalar yürütmeyi amaçlamaktadır. Bunlar 1) Döngüsel ekonomi için güvenilir iş süreçlerini destekleyecek Dijital İkizlerin sürece duyarlı şekilde otonom olarak geliştirilmesine yönelik çığır açan bir yöntem sunmak, 2)Döngüsel ekonomi ekosistemi içindeki değer zincirlerinde üretim/ürün/iş verisinin güvenilir ve kesintisiz paylaşımı için Uluslararası Veri Alanı (IDS)-tabanlı ortak veri alanının kullanımını sağlamak, 3) Döngüsel Ekonominin sıfır atık ve azaltılmış hammadde ihtiyacı potansiyelini gerçekleştirmek için şirketlerin veriye ve dijital ikizlere dayalı kararları vermelerini sağlayacak yeni donanım teknolojilerini kullanan yeşil ağ geçitlerini oluşturmaktır.

Politecnico di Milano tarafından koordine edilecek projede 8 farklı ülkeden 13 ortak bulunmaktadır.  Barış Tan’ın liderliğini yapacağı Koç Üniversitesi araştırma grubu, süreç verilerinden otomatik olarak Dijital İkizler oluşturmak için gelişmiş analiz ve optimizasyon yöntemleri geliştirmeyi, bu dijital ikizleri hem fabrika düzeyinde hem de değer zinciri düzeyinde yeniden kullanım/yenileme/geri dönüşüm ve fiyatlandırma kararlarını desteklemek için kullanmayı ve Döngüsel Ekonomi için yeni iş modelleri geliştirme konularında araştırmalar yapacaktır. Prof. Barış Tan’ı bu üstün başarısından dolayı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Ekonomi Bölümü’nden Doktor Öğretim Üyesi Emre Ekinci inovatif firmaların fikri mülkiyetlerini nasıl yönettiklerini, değişen rekabet şartları ve kurumsal yapılara kendilerini nasıl adapte ettiklerini irdeleyen teorik ve ampirik modeller geliştirmeyi amaçlamaktadır. Doktor Öğretim Üyesi Emre Ekinci’yi bu üstün başarısından dolayı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.
Ekonomi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Kamil Yılmaz “Enflasyon Bağlanmışlığı ve Yerçekimi Modeli” başlıklı araştırma projesiyle TÜBİTAK 2247-A Ulusal Lider Araştırmacılar Programı tarafından desteklenmeye hak kazandı.  Profesör Yılmaz, bu projeyle makro iktisat açısından oldukça önem arz eden bölgelerarası enflasyon şoklarının yayılımını uluslararası ticaret hacmini açıklamakta oldukça başarılı olan yerçekimi modelini kullanarak ekonometrik olarak modellemeyi ve açıklamayı hedefliyor.  Prof. Kamil Yılmaz’ı bu üstün başarısından dolayı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.