Dekan ve Dekan Yardımcısı

Zeynep Gürhan Canlı

Profesör
Dekan,
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Zeynep Gürhan Canlı

Ofis : 159
Tel : +90 (212) 338-1784
E-Posta: zcanli@ku.edu.tr

Şuhnaz Yılmaz

Doçent
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı

Şuhnaz Yılmaz

 

Office: 146
Phone : +90 (212) 338-1668
E-Mail: syilmaz@ku.edu.tr