Haberler

2023 TÜBA-GEBİP Ödülü

Doktor Öğretim Üyesi Sevcan Yeşiltaş’ı bu üstün başarısından dolayı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Habere Git

Prof. Şuhnaz Yılmaz Özbağcı EFMD – EQUIS Akreditasyon Kurulu’na Seçildi(2023-2026)

---

Habere Git

UNIC Engaged Research Seed Fund

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Dr. Ayşen Üstübici “Mülteciler ve Diğer Göçmenlerin Sanayi Sonrası Şehirlerdeki Yerinden Edilme ve Yerleşmeleri” başlıklı araştırma projesiyle “UNIC Engaged Research Seed Fund” tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Habere Git

Orta Gelirli Ekonomilerin Karşılaştığı Zorluklar Çalıştayı

26-27 Ekim 2023 tarihinde Koç Üniversitesi'nin Hoover Institution, Standord Üniversitesi ile birlikte oluşturduğu Orta Gelirli Ekonomilerin Karşılaştığı Zorluklar Çalıştay , ilham veren bir etkinlik oldu.

Habere Git

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yıl Dönümünde Yansımalar

20 Ekim 2023 tarihinde Koç Üniversitesi’nin Turkish Studies ile birlikte düzenlediği Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yıl Dönümünde Yansımalar sempozyumu ilham verici bir etkinlik oldu.

Habere Git

Koç Üniversitesi’nde eğitim aldığım dönem, hayatımın dönüm noktalarından biri oldu. Bu beş yılda üniversitemizdeki müthiş olanaklar ve güzel bir kampüs hayatı ile çok değerli arkadaşlıklarım ve bir dolu biriktirdiğim anılar; üç kez değişim programıyla Almanya ve Danimarka’da yaşam, lisansta çift anadal ve aynı zamanda uzaktan eğitimle bir önlisans (University of West London konservatuarı, piyano ana sanat dalı) derecesi elde etme şansım oldu. 2016 yılından bu yana Kopenhag’da yaşıyorum. 2017-19 yılları arasında Copenhagen Business School’da (CBS) inovasyon ve girişimcilik üzerine yüksek lisans eğitimi aldım. O sıralar aynı zamanda Danimarka’nın en büyük bankası Danske Bank’ın Genel Müdürlüğü’nde yarı zamanlı olarak çalışmaya başladım. Günümüze gelirsek, bilimsel araştırmalar için fon sağlayan bir kurum olan Innovation Fund Denmark’ın oldukça yüksek rekabet içeren “Endüstriyel Doktora Araştırmaları - Özel Sektör” kategorisinde yer alan doktora projemi 2020 yılı sonunda fonlamasıyla birlikte, Danske Bank ve CBS işbirliğiyle yürüteceğimiz üç yıllık çalışmamıza Mart 2021’de Endüstriyel Doktora Araştırmacısı olarak başlamış oldum. Araştırma konum, özellikle son yıllarda adını çokça duymaya başladığımız Diversity & Inclusion (çeşitlilik ve dahiliyet) ana temasına bağlı, erkek egemen finansal hizmetler kurumlarında üst düzey kadın yöneticilerinin sayısını arttırabilmek üzerine bir sosyal bilimler projesidir. Danimarka özelinde ve Kuzey Avrupa coğrafyasında akademi ve özel sektör arasında bir nevi köprü olacağım doktora çalışmamın önümüzdeki yıllar içerisinde endüstride pozitif anlamda fark yaratacağına inanıyorum.

Ece Gürsoy
İşletme (2016) ve Uluslararası İlişkiler (2017) çift anadal mezunu

1998 yılında üniversite seçme ve yerleştirme sınavında Türkiye’deki ilk 30 öğrenci arasına girdim ilk tercihim olan Ekonomi Bölümü’nü tam burslu olarak kazandım. Hayatımdaki önemli dönüm noktalarından birisi oldu bu başarı. Koç üniversitesindeki yıllarım, her açıdan çok verimli geçti. Hiç İngilizce bilmememe rağmen, sadece bir yıl içerisinde Koç Üniversitesi’ndeki Hazırlık Programı sayesinde en üst seviyede İngilizce öğrendim. Hazırlık yılının ardından lisans derslerimiz başladı. Bu dönemde bence Koç Üniversitesi’ni diğerlerinden ayıran en önemli farkı, öğretim üyeleri ve öğrenciler arasındaki yakın akademik iletişimdi. Hocalara öğrencilerine her zaman önemli olduklarını hissettirdiler ve derslere katilim her zaman ön planda tutuldu. Hocaların kapıları her zaman öğrencilerine açıktı. Sonunda ekonomi bilimini akademik olarak yapmaya karar verdim ve o andan itibaren hocalarımdan büyük destek gördüm.

Son sınıfta yaptığım doktora başvurularım sonucunda MIT, Harvard ve Stanford gibi Amerika’nın en iyi üniversitelerinden tam burslu kabul aldım ve MIT’yi tercih ettim. MIT’ nin Ekonomi Bölümü’ nde doktoramı tamamladıktan sonra University of Chicago’ da görev yapmaya başladım.

Ufuk Akçiğit
Ekonomi, 2003 - Profesör, Chicago Üniversitesi Ekonomi Bölümü

Koç Üniversitesi’nde edindiğim eğitim bana çok yönlü olabilme ve çok yönlü düşünebilme becerisi kattı. Bu da tüm kariyer hayatımı etkiledi. Olayları bütünüyle analiz edebilme ve farklı bakış açısıyla problem çözebilme yetisi kazandığımı düşünüyorum. Koç Üniversitesi, sosyal hayatın da kariyer hayatı kadar önemli olduğunu ve emek harcanması gerektiğini gösterdi. Katıldığım etkinlikler, kariyer hayatımda ve özel hayatımda çok daha sosyal olmayı ve ekip çalışmasının gücünü bana aşıladı diye düşünüyorum. Mezuniyet sonrası iş arama ürecinde üniversitenin birçok kapı açtığını gördüm. Pek çok mülakata çağrıldım, birçok sektör hakkında bilgi edindim.

Ayşe Çelebi
Uluslararası İlişkiler, 1999

Hayattaki başarılarımızda akademik yeterliliğimiz ve yetkinliklerimizin payı çok büyük olsa da, sosyal meziyetlerimiz de bir o kadar önem taşımaktadır. Koç Üniversitesi’nde dâhil olduğum sosyal faaliyetler sayesinde kendimi geliştirdim, inisiyatif aldım, gerçekten profesyonel anlamda işleri, öğrenci sıfatı ile gerçekleştirdim. Bunlar hem üniversite hayatımı daha güzel kılan güzel tecrübelerdi, hem de beni hayata hazırlayan, çevremi genişleten, insan ilişkilerinde nasıl daha başarılı olabileceğimi öğreten ama her şeyden önemlisi sizi başarıya asıl götürenin bir topluluğa ait olabilmek ve ekip olarak onun başarısı için çalışmak olduğunu gösteren, eşsiz fırsatlardı.

Koç Üniversitesi, farklı ve özgün eğitimiyle kendimi geliştirmeyi ve yeniliklere ayak uydurmayı öğretti ve çağımızda başarı için şart olan hem sosyal hem de akademik meziyetleri harmanlama becerisini kazandırdı. Bütün bunları yaparken de bulunduğumuz topluluklarda fark yaratan bireyler olarak sivrilmemizi ve iz bırakmamızı sağladı.

Mehmet Energin
İşletme ve Sosyoloji çift anadal 2008 Mezunu