Ders Tanımları

ECON 344

Kentlerin ekonomik problemlerinin teorik ve ampirik analizi. Kentlerin oluşumu ve gelişmesi: kent nüfusu ve büyüme süreci: kent arazilerinin rantı ve kullanımı. Kentsel topluluğun problemleri: konut, ulaşım, fakirlik, eğitim ve suç; tabakalaşma. Yerel hükumet harcamaları ve vergiler.

CASE - ECON
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: ECON. 201

ECON 352

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

CASE - ECON
Lisans
Kredisi:3

ECON 355

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

CASE - ECON
Lisans
Kredisi:3

ECON 358

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

CASE - ECON
Lisans
Kredisi:3

ECON 370

Gelişmekte olan ülkelerin ortak özellikleri; ekonominin gelişmesinde kurumsal altyapının rolü; gelişme ekonomisindeki alternatif kuramlar. Büyüme ekonomisi: sermaye, işgücü, beşeri sermaye ve teknoloji. Gelir dağılımı ve yoksulluk; nüfus artışı; kentleşme; göç; eğitim; çevre; ekonomik gelişim ve tarımsal gelişme.

CASE - ECON
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: ECON. 201

ECON 351

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

CASE - ECON
Lisans
Kredisi:3

ECON 354

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

CASE - ECON
Lisans
Kredisi:3

ECON 357

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

CASE - ECON
Lisans
Kredisi:3

ECON 360

Ticari banka faaliyetlerinin kuramsal ve ampirik analizi; para arzı ve talebi; ticari bankaların ekonomideki rolü ve parasal otoriteler tarafından düzenlenmeleri; Türk bankacılık sistemi; mali piyasalarda istikrar, banka kontratları ve bu kontratların fiyatlandırılması; enflasyon ve kredi riski; merkez bankasının bankacılık sistemindeki rolü; açık piyasa işlemleri, parasal çarpan ve parasal aktarim mekanizmalari; bankacılığın geleceği.

CASE - ECON
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: ECON. 202

ECON 411

Birleşik olasılık dağılımları, momentler, koşullu dağılımlar, koşullu beklenen değer fonksiyonu, en iyi tahmin; iki değişkenli normal dağılım; rassal örnekleme ve örnekleme dağılımları; tahmin; çıkarım; asimptotik dağılımlara giriş. Doğrusal regresyon: en küçük kareler yöntemi, basit ve çoklu regresyon; klasik regresyon modeli, çıkarım ve uygulamalar. Uzantılar: genelleştirilmiş regresyon; doğrusal olmayan regresyon; araç değişkenler; en yüksek olabilirlik yöntemi; belirleme sınamaları.

CASE - ECON
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: ECON 312 or 314

ECON 350

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

CASE - ECON
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: ECON 100 or ECON 101 or Concent of the Instructor

ECON 353

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

CASE - ECON
Lisans
Kredisi:3

ECON 356

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

CASE - ECON
Lisans
Kredisi:3

ECON 359

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

CASE - ECON
Lisans
Kredisi:3

ECON 380

Ülkeler arasında ve zaman içinde önemli farklılıklar gösteren kişi başına düşen gelirin gerek düzeyini gerekse büyüme oranını açıklamaya çalışan iktisadi büyüme kuramları. Büyüme kuramları tarafından yönlendirilmiş olup yeni kuramların veya modellerin gelişimine yol açmış ampirik araştırmaların ulaştığı bulgular. Harrod-Domar ve Solow-Swan modelleri ve Üretim faktörleri, nüfus artışı ve teknolojik değişmenin gibi büyüme üzerindeki etkisi. Büyüme ve gelir bölüşümü ve Cambridge büyüme kuramları. Büyüme süreçlerinin, üretkenlik düşüşü, koşullu ve koşulsuz yakınsama, ülkelerarası gelir dağılımı gibi yönleri. Kurumsal faktörlerin ve kamu politikalarının büyüme performansı üzerindeki etkileri ve içsel büyüme kuramları.

CASE - ECON
Lisans
Kredisi:3