Ders Tanımları

QMBU 501

İşletme karar problemlerinde kullanılan temel sayısal yöntemler: matematiksel programlama, rassal modelleme, benzetim; problemleri modelleme, çözme, analiz ve uygulama.

CASE - BUSAD
Lisans
Kredisi:3

QMBU 459

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

CASE - BUSAD
Lisans
Kredisi:3

QMBU 456

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

CASE - BUSAD
Lisans
Kredisi:3

QMBU 453

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

CASE - BUSAD
Lisans
Kredisi:3

QMBU 450

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

CASE - BUSAD
Lisans
Kredisi:3

QMBU 490

CASE - BUSAD
Lisans
Kredisi:3

QMBU 457

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

CASE - BUSAD
Lisans
Kredisi:3

QMBU 454

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

CASE - BUSAD
Lisans
Kredisi:3

QMBU 451

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

CASE - BUSAD
Lisans
Kredisi:3

QMBU 401

Karmaşık sistemlerin tasarımı ve işletim yöntemlerini değerlendirmek için bir alternatif olarak simülasyon; sistem analizi ve modelleme teknikleri, simülasyon paket programı kullanımı; deneysel tasarım ve istatistiksel analiz

CASE - BUSAD
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: MATH. 201

QMBU 495

CASE - BUSAD
Lisans
Kredisi:1.5

QMBU 458

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

CASE - BUSAD
Lisans
Kredisi:3

QMBU 455

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

CASE - BUSAD
Lisans
Kredisi:3

QMBU 452

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

CASE - BUSAD
Lisans
Kredisi:3

QMBU 420

Büyük veri ile katma değer üretimi. Veri kaynakları. Veri madenciliği görevleri ve denetimli/ denetimsiz öğrenme. Model değerlendirme kıstasları. Genellemeye karşı veriyi ezberleme. Veri madenciliği süreci. Veri toplama stratejisi. Veri güvenliği, mahremiyet ve etik. Vaka çalışmaları.

CASE - BUSAD
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: QMBU 301 or QMBU 501 or INDR 252 or ECON 311 or INTL 201 or consent of the instructor