Ders Tanımları

ACCT 201

Muhasebe ve defter tutma, muhasebe temel denklemi, çift yanlı kayıt yönteminin kuralları ve işleyişi, günlük defter kayıtları ve büyük deftere aktarılması, düzeltme kayıtları ve temel mali tabloların (bilanço, gelir, tablosu ve özkaynak değişim tablosu) hazırlanması. Ticari işletmelerde muhasebenin işleyişi, kasa, alacaklar ve alacak senetleri, stoklar, satılan mal maliyeti hesaplarının özellikleri, maddi ve maddi olmayan duran varlıklar, kısa vadeli borçlar ve bordro muhasebesi.

CASE - BUSAD
Lisans
Kredisi:3

ACCT 321

Finansal tabloların (bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu ve özkaynak değişim tablosu, satılan mal maliyeti tablosu) incelenmesi. Finansal raporların analizinde kullanılan mali analiz teknikleri (yatay dikey ve trend analizleri, oran analizleri) Finansman, yatırım ve işletme faaliyetlerinin analizi, nakit akım tablosunun analizi, karlılık analizi kredi ve risk analizi.

CASE - BUSAD
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: (ACCT. 202 and MFIN. 202) or consent of instructor

ACCT 450

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

CASE - BUSAD
Lisans
Kredisi:3

ACCT 453

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

CASE - BUSAD
Lisans
Kredisi:3

ACCT 456

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

CASE - BUSAD
Lisans
Kredisi:3

ACCT 301

Maliyet kavramları, maliyet hesaplama yöntemleri, sipariş maliyeti ve safha maliyeti, birleşik ürün ve yan ürün maliyetleri, maliyetlerin dağıtımı ve yardımcı departmanlarının ürün maliyetine yüklenmesi, standard maliyet sistemi, sapmaların hesaplanması ve analizi, sapmaların ürünlere dağıtımı, direkt maliyet sistemi, tam maliyet sistemi, faaliyet tabanlı maliyet muhasebesi.

CASE - BUSAD
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: ACCT. 202

ACCT 420

Türkiye"de tek düzen muhasebe sistemi ve tekdüzen maliyet uygulamaları, Türk muhasebe uygulamalarının uluslararası muhasebe standardları ile karşılaştırmalı analizi, finansal kiralama ve enflasyon muhasebesinin Türkiye"deki uygulaması.Türk Vergi ssteminin analizi, Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunlarının sistematik analizi. Sosyal güvenlik kesintilerinin ve stopajlarının Türkiye"de uygulanmış şekilleri. (Ders Türkçe verilmektedir.)

CASE - BUSAD
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: ACCT. 202

ACCT 452

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

CASE - BUSAD
Lisans
Kredisi:3

ACCT 455

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

CASE - BUSAD
Lisans
Kredisi:3

ACCT 458

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

CASE - BUSAD
Lisans
Kredisi:3

ACCT 202

Ortaklıklar ve şirketler muhasebesinin özellikleri, ödenmiş sermaye, dağıtılmamış karlar ve ihtiyatlar, kasa hisse senetleri, şirketlerde gelir tablosu, uzun vadeli borçlar, finansal kiralama, yatırımlar ve konsolidosyon, dövizli işlemlerin muhasebeleştirilmesi, nakit akım tablolarının hazırlanması, mali tabloların analizi, maliyet kavramları, maliyet hesaplama yöntemleri, sipariş ve safha maliyeti, hacim ve kar analizleri, bütçe ve bütçelerin hazırlanması.

CASE - BUSAD
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: ACCT. 201

ACCT 403

Genel kabul görmüş denetim standadları, etik kuralları, kanuni yükümlülükleri, denetçinin rolü, muhasebe mesleğinin organizasyonu, denetim sektörünün durumu; teori,k denetim ve denetim tekniklerinin pratik olarak uygulanması ve iş programlarının hazırlanması.

CASE - BUSAD
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: ACCT. 202 and consent of the instructor

ACCT 451

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

CASE - BUSAD
Lisans
Kredisi:3

ACCT 454

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

CASE - BUSAD
Lisans
Kredisi:3

ACCT 457

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

CASE - BUSAD
Lisans
Kredisi:3