Dean and Associate Dean

Ali Çarkoğlu

Profesör
Dekan,
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ali Çarkoğlu

Ofis : 230
Tel : +90 (212) 338-1867
E-Posta: acarkoglu@ku.edu.tr

Özden Gür Ali

Doçent
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı

Özden Gür Ali

Office: 241
Phone : +90 (212) 338-11450
E-Mail: oali@ku.edu.tr

Stefan Wuyts

GSB Director

Stefan Wuyts

Case 129A
+90 212 338 1376