Mülteciler ve Diğer Göçmenlerin Sanayi Sonrası Şehirlerdeki Yerinden Edilme ve Yerleşmeleri

Mülteciler ve Diğer Göçmenlerin Sanayi Sonrası Şehirlerdeki Yerinden Edilme ve Yerleşmeleri

Yayınlanma Tarihi 2023-11-23 20:00

Ödüller

Next News Image

2023 TÜBA-GEBİP Ödülü

Doktor Öğretim Üyesi Sevcan Yeşiltaş’ı bu üstün başarısından dolayı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.