Profile picture

Görkem Aksaray

Dr. Öğr. Üyesi
İşletme - Yönetim ve Strateji

Araştırma Alanları

Girişimciliğe Giriş ve Çıkış , İşgücü Piyasası Hareketliliği , Serbest Meslekte Kariyer Dinamikleri

Eğitim

2018,

Doktora, Emory Üniversitesi

2010,

Yüksek Lisans, Londra Ekonomi Okulu

2009,

Lisans, Orta Doğu Teknik Üniversitesi