Profile picture

Şener Aktürk

Prof. Dr.
Uluslararası İlişkiler

Genel Bakış

Şener Aktürk, Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde Profesördür. Karşılaştırmalı siyaset bilimi alanında uzmanlaşmış olup, etnisite, din ve milliyetçiliğin karşılaştırmalı siyaseti üzerine odaklanmaktadır. Lisans ve yüksek lisans eğitimini Chicago Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra siyaset bilimi alanında doktora derecesini California Üniversitesi, Berkeley'de almıştır. Ardından Rusya ve Avrasya Çalışmaları Alanında Davis Merkezi'nde araştırmacı olarak görev yapmış ve Harvard Üniversitesi Hükümet Bölümü'nde Ziyaretçi Öğretim Üyesi olarak bulunmuştur.

Regimes of Ethnicity and Nationhood in Germany, Russia, and Turkey (Cambridge Üniversitesi Yayınevi, 2012) adlı kitabı, Ulusal Çalışmalar Derneği'nden 2013 Joseph Rothschild kitap ödülünü kazanmıştır. Genel olarak karşılaştırmalı siyaset bilimci olarak kabul edilen Şener Aktürk'ün önceki yayınlarında ve kamuoyuna sunulan çalışmalarında etnisite, din, milliyetçilik, siyasi temsil, ve kimlik siyaseti gibi konularda odaklandığı niteliksel vaka çalışmaları arasında Afganistan, Cezayir, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Danimarka, Fransa, Almanya, Yunanistan, İzlanda, İran, İsrail, İtalya, Litvanya, Hollanda, Kuzey Makedonya, Norveç, Pakistan, Polonya, Portekiz, Rusya, İspanya, İsveç, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri yer almaktadır. Makaleleri World Politics, Perspectives on Politics, Comparative Politics, Journal of Ethnic and Migration Studies, Post-Sovyet Affairs, Mediterranean Politics, Social Science Quarterly, European Journal of Sociology, Nationalities Papers, Problems of Post-Communism, Turkish Studies, Middle Eastern Studies, Osteuropa, Theoria, Ab Imperio, All Azimuth, Insight Turkey, Turkish Policy Quarterly, Perceptions, Doğu Batı, Uluslararası İlişkiler, Central Eurasian Studies Review gibi İngilizce, Rusça ve Türkçe yayımlanmış dergilerde ve çeşitli derleme kitaplarda yer almıştır. Aralık 2023'te Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Asosiye Üyesi seçilmiştir.

Yakın ve Seçilmiş Yayınlar

Aktürk, Şener. 2022. “Karşılaştırmalı Bakış Açısından Milliyetçilik ve Din: Milli-Dini Konfigürasyonların Yeni Bir Tipolojisi.” Nationalities Papers 50 (2): 205-218. DOI: https://doi.org/10.1017/nps.2021.17 (Açık Erişim)

Aktürk, Şener ve Yury Katliarou. 2021. “Etnik-Kültürel Çeşitliliğin Kurumsallaşması ve Avrupa Müslümanlarının Temsil Edilmesi.” Perspectives on Politics 19 (2): 388-405. DOI: https://doi.org/10.1017/S1537592720001334

Aktürk, Şener. 2020. “Avrupa ve Amerika'da Dışlama Karşılaştırmalı Siyaseti: Reformasyon'dan Bu Yana Dinî, Mezhebî ve Irksal Sınırların Çizilmesi.” Comparative Politics 52 (4): 695-719. DOI: 10.5129/001041520X15786939438699

Aktürk, Şener. 2015. “Din ve Milliyetçilik: Türkiye, Cezayir ve Pakistan'da İslami Kökenler ve Laik Ulus İnşası Arasındaki Çelişkiler.” Social Science Quarterly 96 (3): 778-806. DOI: 10.1111/ssqu.12191

Aktürk, Şener. 2011. “Etniklik Rejimleri: Almanya, Sovyetler Birliği/Sonrası Rusya ve Türkiye'nin Karşılaştırmalı Analizi.” World Politics 63 (1): 115-164. DOI: 10.1017/S0043887110000304

Araştırma Alanları

Jeopolitik Kimlikler , Karşılaştırmalı Politika , Etnisite , Milliyetçilik ve Din , Büyük Strateji , Rusya ve Orta Doğu Avrupası

Eğitim

2009,

Doktora, California Üniversitesi, Berkeley

2003,

Yüksek Lisans, Chicago Üniversitesi

Ödüller

2019,

TÜBİTAK Teşvik Ödülü

2019,

TÜBİTAK Üstün Başarı Ödülü

2017,

Üstün Öğretim Ödülü

2017,

BAGEP Ödülü

2016,

TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü

2015,

Kadir Has Umut Vaat Eden Sosyal Bilimci Ödülü

2013,

Joseph Rothschild Ödülü Etniklik ve Milliyetçilik Alanındaki En İyi Kitap

2011,

Baki Komsuoğlu Sosyal Bilimler Teşvik Ödülü

2010,

Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü

2009,

UC Berkeley Öğretim Etkinliği Ödülü

2009,

Üstün Lisans Öğrenci Eğitmeni UC Berkeley

2008,

Alan Sharlin Anma Araştırma Bursu Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü

2006,

UC Berkeley Peter H. Odegard Ödülü