Profile picture

Reşat Bayer

Doç. Dr.
Uluslararası İlişkiler

Genel Bakış

Reşat Bayer, Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde Yardımcı Doçent olarak görev yapmaktadır. Temel araştırma alanları uluslararası iş birliği ve çatışmadır.

Özellikle ülkeler arasındaki barış, barışçıl ilişkilerin nasıl ortaya çıktığı ve barışçıl ilişkilerde çatışma yönetimi ve çözümünün, müzakere ve arabuluculuğun rolü konularına ilgi duymaktadır. Şu anda üzerinde çalıştığı projeler arasında barışçıl değişim, çatışmanın sonuçları, barış antlaşmaları, siyasal rejimler ve uluslararası ilişkiler, siyasal şiddet ve seçim politikaları, bağımsızlık ve şiddet ile diplomatik ilişkiler bulunmaktadır. International Studies Quarterly, British Journal of Political Science, Journal of Peace Research, South European Society and Politics gibi dergilerde makaleleri yayımlanmıştır.

Yakın ve Seçilmiş Yayınlar

Bayer, R. (2023). “Büyük Güçlerin Karmaşık Barış İlişkilerini Yönetmesi.” Uluslararası Çatışma Yönetimi Dergisi. Yakında yayımlanacak.
Arı, E., Bayer, R., ve Kemahlıoğlu, Ö. (2023). “Bankayı Zorlamak: Türkiye'deki İç Çatışmanın Bankacılık Sektörüne Etkileri.” Terörizm ve Siyasal Şiddet. Yakında yayımlanacak.
Bayer, R. ve Tafazzoli, R. (2023). “Politikleşme, Uluslararası Anlaşmaların Onaylanması ve Demokrasi Dışı Ülkelerde İç Siyasi Rekabet: İran ve Paris İklim Anlaşmaları Örneği.” Uluslararası İlişkiler. Yakında yayımlanacak.
Arı, E., Bayer, R., Kemahlıoğlu, Ö., ve Kural, E. (2022). “Terörist Saldırılardan Sonra Gerilimin Önlenmesi: Yerel Siyaset ve Hükümetlerin Rolü.” Barış Araştırmaları Dergisi. Yakında yayımlanacak.
Bayer, R., Turper, S., ve Woods, J. (2022). “Kıdemli Bir Mezuniyet Dersinde Ekip Çalışması: Uygulama ve Değerlendirme.” PS: Siyaset Bilimi ve Politikaları. 55 (4): 828–33.

Araştırma Alanları

Diplomasi ve Dış Politika , Uluslararası Çatışma ve İşbirliği , Çatışmanın Sonuçları , Uluslararası İlişkiler Teorisi , Yurtiçi-Uluslararası Politika , Kalıcı Barış ve Uzlaşma

Eğitim

2004,

Doktora, Pensilvanya Eyalet Üniversitesi

1999,

Yüksek Lisans, Bilkent Üniversitesi

1997,

Lisans, Bilkent Üniversitesi

Ödüller

2017,

TÜBİTAK Teşvik Ödülü

2012,

TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü