Profile picture

Zeynep Gürhan Canlı

Prof. Dr.
İşletme - Pazarlama

Genel Bakış

Prof. Gürhan-Canlı, tüketici davranışı alanında araştırmalar yapmakta olup tüketici bilgi işleme ve deneyimlerine odaklanmaktadır. Araştırmaları genellikle marka imajı, kurumsal imaj, kurumsal sorumluluk ve menşe ülke bilgisi gibi önemli yönetimsel konuları ele almıştır ve daha yakın zamanda tüketici-teknoloji etkileşimine odaklanmıştır. Doktorasını 1997'de New York Üniversitesi, Stern İşletme Okulu'nda tamamlamıştır. Koç Üniversitesi'ne katılmadan önce, 2003 yılında öğretim üyesi olarak görev yaptığı Michigan Üniversitesi, Ross İşletme Okulu'nda sürekli görevli olarak bulunmuştur. Çeşitli akademik dergilerde birçok makalesi yayımlanmıştır, ödüller almış ve önde gelen dergilerin alan editörlüğü/yardımcı editörlüğünü yapmıştır. Şu anda International Journal of Research in Marketing, Journal of Consumer Psychology, Journal of International Marketing ve Journal of the Academy of Marketing Science dergilerinin editöryal inceleme kurullarında yer almaktadır. Koç Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Okulu Direktörü, İdari Bilimler ve Ekonomi Fakültesi Dekanı, Akademik İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Vekaleten Rektör olarak görev yapmıştır. Yakın ve Seçkin Yayınlar Lefkeli, Deniz, Mustafa Karataş, ve Zeynep Gürhan-Canli (yayımlanacak), “Sharing Information with AI (vs Human) Impairs Brand Trust: The Role of Audience Size Inferences and Sense of Exploitation,” International Journal of Research in Marketing. Lefkeli, Deniz, Dilan Tulan, ve Zeynep Gürhan-Canli (2022), “Being Observed in the Digital Era: Conceptualization and Scale Development of the Perception of Being Observed,” Psychology and Marketing, Cilt. 39, Sayı 10, 1992-2008. https://doi.org/10.1002/mar.21713. Hayran, Ceren, ve Zeynep Gürhan-Canli (2022), “Understanding the Feeling of Missing Out: A Temporal Perspective,” Personality and Individual Differences, Cilt. 185, 111307. https://doi.org/10.1016/j.paid.2021.111307. Lefkeli, Deniz, Yagmur Ozbay, Zeynep Gürhan-Canli, ve Terry Eskenazi (2021), “Competing with or against Cozmo, the Robot: Influence of Interaction Context and Outcome on Mind Perception,” International Journal of Social Robotics, 13, 715-724. https://doi.org/10.1007/s12369-020-00668-3. Karataş, Mustafa ve Zeynep Gürhan-Canli (2020), “When Consumers Prefer Bundles with Non-Complementary Items to Bundles with Complementary Items: The Role of Mindset Abstraction,” Journal of Consumer Psychology, Cilt. 30, Sayı 1, 24-39.

Araştırma Alanları

Bilgi İşleme , Kısıtlar , Tüketici Davranışı , Kurumsal Marka İmajı , Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik , Tüketici Gizliliği , Zihniyetler , Deneyimler

Eğitim

1997,

Doktora, New York Üniversitesi

1992,

Yüksek Lisans, Boğaziçi Üniversitesi

1989,

Lisans, Boğaziçi Üniversitesi

Ödüller

2018,

Koç Üniversitesi Üstün Öğretim Ödülü

2017,

Üstün Öğretim Ödülü

2015,

Amerikan Pazarlama Derneği Kış Eğitimciler Konferansı En İyi Makale Ödülü

2014,

Ulusal Pazarlama Dergisi Üstün İnceleyici Ödülü

2012,

İdari Bilimler ve Ekonomi Fakültesi Üstün Öğretim Ödülü

2010,

Tüketici Araştırmaları Dergisi Üstün İnceleyici Ödülü

2005,

Tüketici Araştırmaları Dergisi Üstün İnceleyici Ödülü

1999, 2002,

BBA Öğretim Ödülü Adayı

1997,

Herman E. Kroos Ödülü

1996,

New York Üniversitesi Üstün Öğretim Ödülü

1994,

Amerikan Pazarlama Derneği Doktora Konsorsiyumu Üyesi