Profile picture

Umut Güler

Dr. Öğr. Üyesi
İşletme - Pazarlama

Genel Bakış

Umut Guler, Pazarlama alanında Yardımcı Doçent olarak görev yapmaktadır. Araştırmaları, özellikle perakende fiyatlandırma ve dağıtım kanalları konularında, deneysel endüstri organizasyonu ve nicel pazarlama üzerine odaklanmaktadır. Guler, zincir perakendeciliğinin ekonomisi ve pazar konsantrasyonu ile tüketici heterojenliğinin piyasa sonuçlarını şekillendirmedeki rolünü incelemektedir. Araştırmaları ayrıca davranışsal içgörülerin deneysel talep analizlerine uygulanmasını da içerir; perakende talep sıçramaları ve marka satın almalarına tüketici tepkileri gibi olguları araştırır.

Araştırma Alanları

Ampirik Endüstriyel Organizasyon , Sayısal Pazarlama , Fiyatlama , Kanallar , Perakende

Eğitim

2014,

Doktora, Londra Ekonomi Okulu

2011,

Yüksek Lisans, Kaliforniya Üniversitesi San Diego

2001,

Lisans, İstanbul Teknik Üniversitesi

Ödüller

2024,

Koç Üniversitesi Üstün Başarı Ödülü