Profile picture

Selçuk Karabatı

Prof. Dr.
İşletme - Operasyonel Yönetim ve Bilgi Sistemleri

Genel Bakış

Selçuk Karabatı, Koç Üniversitesi İdari Bilimler ve Ekonomi Fakültesi'nde Operasyon Yönetimi Profesörü olarak görev yapmaktadır. Doktora derecesini Texas Üniversitesi, Austin'den Operasyon Yönetimi alanında almıştır. Yüksek lisans derecesini Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden Endüstri ve Sistem Mühendisliği alanında, lisans derecesini ise İstanbul, Türkiye'deki Boğaziçi Üniversitesi'nden Endüstri Mühendisliği alanında almıştır. Akademik ilgi alanları perakende operasyon yönetimi, sürdürülebilir operasyon yönetimi, tedarik zinciri yönetimi ve üretim sistemlerinde tasarım ve planlama problemleri gibi alanları içermektedir. Üretim ve Operasyon Yönetimi ile IIE Transactions dergilerinde Kıdemli/Ortak Editör olarak görev yapmıştır. Koç Üniversitesi'nde Hizmet Operasyonları Yönetimi, Operasyon Stratejisi ve Sürdürülebilir Operasyon Yönetimi dersleri vermektedir.

Araştırma Alanları

Tedarik Zinciri Yönetimi , Perakende Operasyon Yönetimi , Sürdürebilir Operasyon Yönetimi , Üretim Sistemlerinde Tasarım ve Planlama Problemleri

Eğitim

1992,

Doktora, Texas Üniversitesi

1989,

Yüksek Lisans, Güney Kaliforniya Üniversitesi

1987,

Lisans, Boğaziçi Üniversitesi