Profile picture

Özlem Olgu

Öğr. Gör.
İşletme - Muhasebe ve Finans

Araştırma Alanları

Portföy Yönetimi , Muhasebe , Avrupa Ülkelerinde ve Geçiş Ekonomilerinde Bankacılık Endüstrisi , Nicel Modelleme , Performans Ölçümü ve Yönetimi , Finansal Yönetim ve Raporlama , Parametrik ve Nonparametrik Verimlilik Ölçme Teknikleri , Verimlilik ve Üretkenlik Analizi , Bankacılık Sektörü İçin Stratejik Yönetim Sorunları ve Strateji Formülasyonları

Bağlantılar

Google Scholar