Profile picture

Özge Karanfil

Dr. Öğr. Üyesi
İşletme - Operasyonel Yönetim ve Bilgi Sistemleri

Genel Bakış

Özge Karanfil, Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Tıp Fakültesi'nde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. KUTTAM ve KUISCID araştırma merkezlerinde fakülte üyesi ve MIT Sloan School of Management'ta araştırma ortağıdır. Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden lisans ve yüksek lisans derecelerini, McGill Üniversitesi Fizyoloji Bölümü'nden yüksek lisans derecesini, 2016 yılında MIT Sloan School of Management'ta sağlık sistemi dinamikleri alanında doktora derecesini almış ve 2018 yılında Harvard School of Public Health, Dept of Global Health and Population'da Yerby Fellow olarak doktora sonrası çalışmalarını tamamlamıştır. 2002'de YAEM'de En İyi Lisans Makalesi ödülünü, 2006'da En İyi Öğrenci Makalesi için Dana Meadows Ödülünü, 2017'de En İyi Sağlık Makalesi için Lupina Genç Araştırmacılar Ödülünü aldı, 2019'da Harvard Üniversitesi Orta Doğu Çalışmaları Merkezi tarafından Koç-Harvard Misafir Araştırmacı Bursu, 2016'da Harvard Halk Sağlığı Okulu tarafından Yerby Bursu, 2020'de TÜBİTAK 2232 Uluslararası Seçkin Araştırmacılar Bursu ve 2023'te UNIC4ER Tohum Fonu ile ödüllendirilmiştir. Yönetim bilimine odaklanan ve karmaşık sistem analizinde güçlü bir temele sahip olan Koç Üniversitesi'nde Yardımcı Doçent olarak görev yaptığı süre, acil küresel sağlık sorunlarının üstesinden gelmeye adanmıştır. Dr. Karanfil, işletme ve tıbbın kesiştiği noktada, veri analizini multidisipliner bir yaklaşımla kullanarak küresel sağlık sorunlarıyla mücadele etmeyi amaçlamaktadır.

Araştırma Alanları

Kanıta Dayalı Tıp , Kanıta Dayalı Klinik Uygulama Kılavuzları , Obezite , Hastalık Belirteçleri; Fizyolojik Hastalık Modelleme , Sistem Dinamikleri , Alan Araştırması , Tanı Tarama Programları , Kronik Hastalık Yönetimi; Kanser , İnteraktif Yönetim Simülasyonları ve Oyunları , Diyabet , Sistematik Literatür İncelemeleri , Küresel Sağlık , Niteliksel Paydaş Katılımı , Kardiyovasküler Hastalıklar , Sistem Düşünme , Politika Analizi ve Yönetimi İçin Dinamik Modelleme , Çok Kültürlü Ortamlar , YBHT'ler (Yaygın Hastalıklar) , Sağlık Politikası

Eğitim

2016,

Doktora, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü

2007,

Yüksek Lisans, McGill Üniversitesi

2005,

Yüksek Lisans, Boğaziçi Üniversitesi

2002,

Lisans, Boğaziçi Üniversitesi

Ödüller

2017,

Lupina Genç Araştırmacılar Ödülü, En İyi Sağlık Hizmeti Makalesi

2006,

Dana Meadows Ödülü, En İyi Öğrenci Makalesi