Profile picture

Özden Gür Ali

Doç. Dr.
İşletme - Operasyonel Yönetim ve Bilgi Sistemleri

Araştırma Alanları

Perakende , Sağlık Hizmetleri , Tahmin , Veri Madenciliği , Öngörüsel Analitik , Büyük Veri , Müşteri Davranışı

Eğitim

1994,

Doktora, Rensselaer Politeknik Enstitüsü

1990,

Yüksek Lisans, Rensselaer Politeknik Enstitüsü

1989,

Lisans, Boğaziçi Üniversitesi