Profile picture

Nilüfer Aydınoğlu

Prof. Dr.
İşletme - Pazarlama
İşletme Enstitüsü Direktörü

Araştırma Alanları

Tüketici Davranışı , Duyumsal Pazarlama , Marka , Etki , Pazarlama İletişimi

Eğitim

2007,

Doktora, Michigan Üniversitesi

2003,

Yüksek Lisans, Sabancı Üniversitesi

2001,

Lisans, Boğaziçi Üniversitesi

Bağlantılar

Google Scholar