Profile picture

Gürhan Kök

Prof. Dr.
İşletme - Operasyonel Yönetim ve Bilgi Sistemleri

Araştırma Alanları

Stok Yönetimi , Tedarik Zinciri Yönetimi , Pazarlama-Operasyon Arayüzü , Veri Odaklı Karar Alma , Perakende Operasyonları , E-Ticaret ve Çevrimiçi Perakendecilik