Profile picture

Evrim Didem Güneş

Doç. Dr.
İşletme - Operasyonel Yönetim ve Bilgi Sistemleri
Dekan Yardımcısı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Genel Bakış

Evrim Güneş, Koç Üniversitesi'nde Operasyon Yönetimi alanında Yardımcı Doçent olarak görev yapmaktadır. Lisans ve yüksek lisans derecelerini Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden aldı ve doktorasını INSEAD'da Operasyon Yönetimi alanında tamamladı. 2004 yılında Koç Üniversitesi'ne katıldı. Araştırma alanları arasında sağlık operasyonları ve davranışsal operasyonlar yönetimi bulunmaktadır. Araştırmalarında, sağlık hizmetleri sunumu ve hizmet sistemleri için yönetimsel zorlukları ele almak ve çözümlemek amacıyla içgörüler sağlamayı hedeflemektedir. Özellikle, kapsamlı bakım sunumu için sözleşme tasarımı, tedaviye uyumun tahmin edilmesi ve modellemesi, iş yükü ve kuyruk uzunlukları gibi operasyonel faktörlerin doktor ve müşteri kararları üzerindeki etkisini anlamakla ilgilenir. Ayrıca, sağlık merkezlerinin konumlandırılması ve felaket sonrası durumlarda kronik bakım programlarının optimize edilmesi için operasyon araştırma yöntemlerini uygular. Araştırmaları, Manufacturing & Service Operations Management, Production and Operations Management, European Journal of Operational Research ve Health Care Management Science gibi dergilerde yayımlanmıştır. Sağlık Yönetimi Bilimleri ve Sağlık Sistemleri dergileri için Alan Editörü olarak görev yapmaktadır. Koç Üniversitesi'nde, İşletmede Nicel Yöntemler ve Yönetimsel İstatistikler gibi temel dersleri vermektedir.

Araştırma Alanları

Hizmet Operasyonları , Davranışsal Operasyonlar , Halk Sağlığı , Sağlık Hizmetleri Operasyonları , Sürdürülebilirlik

Eğitim

2004,

Doktora, INSEAD

1999,

Yüksek Lisans, Bilkent Üniversitesi

1997,

Lisans, Bilkent Üniversitesi