Profile picture

Cüneyt Demirgüreş

Öğr. Gör.
İşletme Enstitüsü

Eğitim

9999,

Yüksek Lisans, Alabama Üniversitesi