Profile picture

Güneş Biliciler

Dr. Öğr. Üyesi
İşletme - Pazarlama

Araştırma Alanları

Tüketici Davranışı , Sürdürülebilirlik , Zaman Algısı , Görsel Pazarlama

Eğitim

2021,

Doktora, Texas Üniversitesi

2015,

Yüksek Lisans, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

2012,

Lisans, Orta Doğu Teknik Üniversitesi