Profile picture

Murat Demirci

Dr. Öğr. Üyesi
Ekonomi

Genel Bakış

Murat Demirci, özellikle göç ve eğitim ekonomisine odaklanan uygulamalı bir mikroekonomisttir. Dr. Demirci, Ekonomi alanındaki doktora derecesini 2017 yılında Virginia Üniversitesi'nden almıştır. Mezun olduktan sonra Koç Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmaya başlamıştır. Lisans derecelerini Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi ve İşletme bölümlerinden almıştır. Dr. Demirci'nin araştırmaları, yüksek beceri göçü ve uluslararası öğrenci hareketliliği, mülteci göçü ve gelişmekte olan ülkelerdeki insan sermayesi konularının çeşitli boyutlarını incelemektedir. Çalışmaları, vize politikalarının ve siyasi popülizmin uluslararası öğrenci hareketliliği üzerindeki etkilerini, göçün işgücü piyasası ve eğitim üzerindeki etkilerini, mültecilerin istihdam ve çocuk sağlığı sonuçları açısından entegrasyonunu, okul kaydının döngüselliğini ve erken çocukluk gelişiminin belirleyicilerini analiz etmektedir.

Dr. Demirci'nin çalışmaları European Economic Review, World Development ve Journal of Comparative Economics gibi çeşitli dergilerde yayımlanmıştır. NSF'den AERA tez bursu ve TÜBİTAK'tan kariyer başlangıç bursu almıştır. Lisans ve lisansüstü düzeyde ekonometri dersleri vermektedir. Ayrıca politika kurumlarında etki değerlendirme ve nedensel tahmin teknikleri üzerine eğitimler vermektedir.

Araştırma Alanları

Uygulamalı Mikroekonomi , Çalışma Ekonomisi , Kalkınma Ekonomisi , Göç İktisadı , Eğitim İktisadı

Eğitim

2017,

Doktora, Virginia Üniversitesi

2012,

Yüksek Lisans, Virginia Üniversitesi

2010,

Lisans, Boğaziçi Üniversitesi