İşletme bölümü programının amacı (i) entelektüel merakı uyaracak (ii) analitik tekniklerin kullanımında yetkinlik geliştirecek (iii) yönetimsel sorumlulukların yerine getirilmesinde teori ile pratiğin birleştirilmesini sağlayacak ve (iv) öğrencilerin bir organizasyonun sosyal ve etik sorumluluklarını fark etmelerini ve önemini kavramalarını sağlayacak bir müfredat eşliğinde, öğrencilerin temel derslerindeki becerilerini geliştirerek ve işletme aktivitelerinin önemli işlevsel alanlarını araştırarak, tam donanımlı bir eğitim sunmaktır.