2021-2022 IIBF Akademik Üstün Başarı Ödülü
09
Aralık 2022, Cuma

Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doç Dr. Özlem Altan Olcay’ı “2021 – 2022 Akademik Üstün Başarı Ödülü” için yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Habere Git
2022 ERC STARTING GRANT
28
Kasım 2022, Pazartesi

Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Doç. Dr. Selim Erdem Aytaç, “Duygusal Kutuplaşma ve Demokratik Tutumlar” projesiyle bireylerin kendi görüşlerine karşıt olarak gördükleri siyasi parti destekçilerine karşı geliştirdikleri antipati, güvensizlik ve olumsuz duyguların etkilerini inceleyecek. Bu süreçte ortaya çıkan duygusal kutuplaşmanın kişilerin demokratik tutumlarına nasıl etkide bulunduğuna odaklanan Doç. Dr. Aytaç, bu proje aracılığıyla birçok ülkeden karşılaştırmalı veriler ortaya koymayı ve bu sayede literatüre ayrıştırıcı bir katkı sunmayı hedefleniyor. Bireylerin demokrasiye yaklaşımlarının ve bu bağlamda duygusal kutuplaşmanın sebep olabileceği zedeleyici etkilerinin de ortaya konacağı projeyle duygusal kutuplaşmayı azaltacak güvenilir müdahaleler sunulması da amaçlanacak. Doç. Dr. Aytaç, bu fon ile bir araştırma ekibi kurup, birçok ülkede yuvarlak masa toplantıları, anketler ve deneyler düzenleyecek. Doç. Dr. Selim Erdem Aytaç’ı bu üstün başarısından dolayı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Habere Git
2022 TÜBA-GEBİP Ödülü
28
Kasım 2022, Pazartesi

Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Doktor Öğretim Üyesi Sedef Turper siyaset sosyolojisi ve göç çalışmaları alanlarında araştırmalar yürütmektedir. Bugüne kadar göçmenlere ilişkin tutumların ve etkin entegrasyon politikalarının yenilikçi anket deneyleri ve büyük veri kullanımı yoluyla araştırıldığı pek çok çalışmada görev alan Doktor Öğretim Üyesi Sedef Turper’i bu üstün başarısından dolayı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Habere Git
Kamil Yılmaz’ın Makalesi (Francis X. Diebold ile) Yeniden Yayınlanacak
27
Kasım 2022, Pazar

Prof. Dr. Kamil Yılmaz ve Pennsylvania Üniversitesi’nden Francis X. Diebold’un 2014’de Journal of Econometrics'de (No 182, s. 119-134) yayınlanan ve son 10 yılda yayınlanan makaleler arasında en çok atıf alan “On the Network Topology of Variance Decompositions: Measuring the Connectedness of Financial Firms" makalesi, derginin 2023’te yayınlanacak 50. yıl Jübile özel sayısında yeniden yayınlanacak beş makaleden birisi olarak seçilmiştir. Prof. Dr. Kamil Yılmaz’ı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Habere Git
FAiR: Finding Agreement in Return, Ufuk Avrupa Programı
18
Kasım 2022, Cuma

Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Prof. Dr.Ahmet İçduygu’nun “Geri Dönüş Konusunda Anlaşmaya Çalışmak (FAiR: Finding Agreement in Return)” başlıklı projesi, Avrupa’nın hükümetler arası geri dönüş politikalarının etkinliği ve meşruiyetini etkileyen faktörlere yönelik yeni bakışlar ve geri dönüş politikalarına alternatifler üretmeyi amaçlamaktadır. FAiR, geri dönüş politikalarının ve zorunlu geri dönüşlerin sonuçlarının ölçümünün iyileştirilmesine katkıda bulunacak ve zorunlu geri dönüşün itici güçlerine ilişkin analizleri zenginleştirecektir. Prof. Ahmet İçduygu ve ekibini bu üstün başarısından dolayı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Habere Git
AUTO-TWIN Projesi, Ufuk Avrupa Programı
17
Kasım 2022, Perşembe

İşletme Bölümü’nden Prof. Dr. Barış Tan’ın AUTO-TWIN projesi işletmelerde ve üretimde Döngüsel Ekonominin hızlandırıcısı ve etkinleştiricisi olarak kabul edilen Dijital İkizlerin geliştirilmesi ve kullanılabilirliğini zorlaştıran teknolojik, yetkinlik ve uygulama maliyetleri engellerini aşmak için 3 temel alanda çalışmalar yürütmeyi amaçlamaktadır. Bunlar 1) Döngüsel ekonomi için güvenilir iş süreçlerini destekleyecek Dijital İkizlerin sürece duyarlı şekilde otonom olarak geliştirilmesine yönelik çığır açan bir yöntem sunmak, 2)Döngüsel ekonomi ekosistemi içindeki değer zincirlerinde üretim/ürün/iş verisinin güvenilir ve kesintisiz paylaşımı için Uluslararası Veri Alanı (IDS)-tabanlı ortak veri alanının kullanımını sağlamak, 3) Döngüsel Ekonominin sıfır atık ve azaltılmış hammadde ihtiyacı potansiyelini gerçekleştirmek için şirketlerin veriye ve dijital ikizlere dayalı kararları vermelerini sağlayacak yeni donanım teknolojilerini kullanan yeşil ağ geçitlerini oluşturmaktır.

Habere Git
BAGEP Ödülü, 2022
16
Kasım 2022, Çarşamba

Ekonomi Bölümü’nden Doktor Öğretim Üyesi Emre Ekinci inovatif firmaların fikri mülkiyetlerini nasıl yönettiklerini, değişen rekabet şartları ve kurumsal yapılara kendilerini nasıl adapte ettiklerini irdeleyen teorik ve ampirik modeller geliştirmeyi amaçlamaktadır. Doktor Öğretim Üyesi Emre Ekinci’yi bu üstün başarısından dolayı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Habere Git
TÜBİTAK 2247-A Ulusal Lider Araştırmacılar Programı
15
Kasım 2022, Salı

Ekonomi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Kamil Yılmaz “Enflasyon Bağlanmışlığı ve Yerçekimi Modeli” başlıklı araştırma projesiyle TÜBİTAK 2247-A Ulusal Lider Araştırmacılar Programı tarafından desteklenmeye hak kazandı. Profesör Yılmaz, bu projeyle makro iktisat açısından oldukça önem arz eden bölgelerarası enflasyon şoklarının yayılımını uluslararası ticaret hacmini açıklamakta oldukça başarılı olan yerçekimi modelini kullanarak ekonometrik olarak modellemeyi ve açıklamayı hedefliyor. Prof. Kamil Yılmaz’ı bu üstün başarısından dolayı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Habere Git
Koç Üniversitesi Türkiye’nin EQUIS Akreditasyonlu Tek Üniversitesi Olmayı Sürdürüyor.
26
Eylül 2022, Pazartesi

Koç Üniversitesi, yönetim bilimleri ve işletme alanında faaliyet gösteren yükseköğrenim kurumlarının kalite değerlendirmesi ve gelişimi amacıyla oluşturulan Avrupa Kalite Geliştirme Sistemi (EQUIS) tarafından yeniden akredite edildi. Koç Üniversitesi, Türkiye’den bu akreditasyonu alan tek akademik kurum olma özelliği taşıyor.

Habere Git
SOSYAL BİLİMLER PROJESİNE 1.4 MİLYON AVROLUK FON DESTEĞİ
10
Haziran 2022, Cuma

Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve Göç Araştırmaları Merkezi (MiReKoc) Direktörü Prof. Dr. Ahmet İçduygu ve ekibi, “Kent ve Göç Çalışmalarını Birbirine Bağlamak” projesi için Avrupa Komisyonu’ndan ~1.4 milyon avroluk fon desteği alarak, Koç Üniversitesi’nin yürütücülüğünü yapacağı ikinci Twinning Aksiyonu desteği alan proje oldu. Üç yıl sürecek projede, Koç Üniversitesi konsorsiyum koordinatörü olacak. Bu yeni hibe çerçevesinde, MiReKoc, Avrupa’nın önde gelen iki kurumu olan İspanya’dan Pompeu Fabra Üniversitesi GRITIM (Göçmenlik Üzerine Disiplinler Arası Araştırma Grubu) ve Hollanda’dan Amsterdam Üniversitesi ile eşleşecek. Bu fonla proje ekibi, kent ve göç çalışmaları arasında disiplinlerarası araştırma ve eğitimi teşvik ederek Avrupa Araştırma Alanı içinde önemli bir araştırma açığını kapatmak için çalışacak ve aynı zamanda göç ve kent çalışmalarında Türkiye'de yenilikçi araştırma kapasitesinin artırılmasına katkıda bulunacaktır.

Habere Git
Koç Üniversitesi öğrencileri CFA Institute Research Challenge Finalinde!
11
Şubat 2022, Cuma

Dünyanın önde gelen finans kuruluşlarından CFA Institute tarafından düzenlenen ve CFA Istanbul Society'nin ev sahipliğini yaptığı CFA Investment Research Challenge yarışmasının finalistleri belirlendi. Türkiye’den katılan 22 üniversite ve 26 takım arasında, Koç Üniversitesi takımı finale kalan 6 takımdan biri oldu. Bu yıl Zekiye Selvili Hocamızın desteğiyle üniversitemizi finalde temsil etme başarısı gösteren öğrencilerimiz Dila Kurt, Tayfun Özdemir, Can Kalecik, Osman Kocabaş ve Meliha Miray İnan’ı tebrik ediyor, 25 Şubat 2022 tarihinde yapılacak Türkiye finalinde başarılar diliyoruz.

Habere Git
Dr. Öğretim Üyesi Ayşen Üstübici ve Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Ali Yıldırım BAGEP Ödülü, 2021
10
Aralık 2021, Cuma

Habere Git