Ekonomi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Kamil Yılmaz “Enflasyon Bağlanmışlığı ve Yerçekimi Modeli” başlıklı araştırma projesiyle TÜBİTAK 2247-A Ulusal Lider Araştırmacılar Programı tarafından desteklenmeye hak kazandı.  Profesör Yılmaz, bu projeyle makro iktisat açısından oldukça önem arz eden bölgelerarası enflasyon şoklarının yayılımını uluslararası ticaret hacmini açıklamakta oldukça başarılı olan yerçekimi modelini kullanarak ekonometrik olarak modellemeyi ve açıklamayı hedefliyor.  Prof. Kamil Yılmaz’ı bu üstün başarısından dolayı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.