Toplumsal Cinsiyet, Ağ Bilişi, Kamu Yönetimi ve Politika

Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Doç. Dr. Güneş Ertan tarafından hazırlanan “Toplumsal Cinsiyet, Ağ Bilişi, Kamu Yönetimi ve Politika” başlıklı proje, kamu yönetimi bağlamında kadın ve erkeklerin işyeri ilişkilerinin ne ölçüde farklı algılandığını araştırmayı hedefliyor. Proje toplumsal cinsiyet ve işyeri ilişkilerinin bireyler tarafından algılanmasında farklı güç çeşitlerinin rolünü de inceliyor. Çalışmanın bulguları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve yönetişim ağlarına eşitlikçi katılım konusundaki akademik ve politika tartışmalarına katkıda bulunmayı amaçlıyor