Salgın Hastalık Dönemlerinde Teletıp Kullanımını Artırma Amaçlı Fiyatlandırma ve Dürtme Girişimlerinin Etkileri

İşletme Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Zeynep Akşin Karaesmen “Salgın Hastalık Dönemlerinde Teletıp Kullanımını Artırma Amaçlı Fiyatlandırma ve Dürtme Girişimlerinin Etkileri” başlıklı araştırma projesiyle “TÜBİTAK 1001 – Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” tarafından desteklenmeye hak kazandı. Hastaların çevrimiçi olarak muayene edildiği teletıp uygulaması, hastane ziyareti gerektiren yüz yüze muayeneye alternatif bir hizmet çeşididir. Teletıp, fiziksel etkileşimi ortadan kaldırdığından, pandemi döneminde bulaşıcı hastalıkların yayılma hızını düşürmeye yardımcı olmakta, toplumu ve sağlık çalışanlarını korumaktadır. Projenin amacı, sağlık sistemlerinin salgın hastalık dönemlerinde uygulayabilecekleri fiyatlandırma ve dürtme girişimlerinin teletıp talebine olan etkilerini davranışsal deneyler aracılığıyla saptamaktır.