Marka reklamları kriz zamanlarında toplumsal fayda sağlar mı?

Prof. Dr. Ayşegül Özsomer, TV reklamların marka pazarlamasına doğrudan etkilerine ek olarak, toplumsal fayda sağlamasını araştırıyor. Örneğin COVID 19 pandemisinde sosyal mesafeyi koruma, maske takma, elleri sık yıkama, test yaptırma gibi mesajlar içeren reklamların, bireylerin bu olumlu davranışlarını arttırdığı görülmüştür. Bu tip olumlu davranışları özendirmede hangi tip markalar (örn. lider, güvenilir, global, yerel) daha etkindir? Marka reklamlarının bu etkisi, kamu spotları ve STK reklamlarına kıyasla ne ölçüdedir? Marka reklamlarının, bireylerin toplumsal fayda sağlayacak davranışlarını tetiklemedeki rolü bireylerin bilime duyduğu güven ve politik görüş gibi özelliklerinden nasıl etkilenir. Bu proje, marka reklamlarının sağladığı toplumsal faydaların anlaşılmasına katkı sağlamayı hedefliyor ve yöneticiler ve politika yapıcılar için pratik çıkarımlar sunuyor.