Farklı Yaş Gruplarındaki İşgücünden Yararlanmak için Bir Avrupa Ağı

İşletme bölümünden Doç. Dr. Justin Marcus, “LeverAge” adlı onaylanmış bir AB COST aksiyon ağının “Ana Teklif” sahibidir. LeverAge, beş kıtada 24 AB COST ve 8 Uluslararası Ortak Üye ülkeleri de dahil olmak üzere, çalışma ve yaşlanma biliminin psikolojik ve yönetim yönlerine odaklanan ilk ve dünya çapında en büyük aksiyon ağıdır. COST aksiyon ağı, yaşları farklı olan işgücü grupları için iş ve organizasyonel uygulamalar, farklı demografik yapıdaki çalışanlar için işyerinde başarılı yaşlanma, nesiller arası bilgi aktarımı, entegrasyon hakkında bilgiyi genişletecek ve uygulayacak pan-Avrupa ve küresel bir bilim ve uygulama ağı kuracaktır. Ayrıca farklı yaş gruplarına sahip çalışanlar için, işyerinde yaşlanma, teknoloji ve geç kariyer ve emeklilik konularında entegrasyon sağlayacaktır. Bu aksiyon, Koç Üniversitesi’nin ana teklif sahibi olduğu ilk AB COST aksiyonu ve Türkiye’nin ana teklif sahibi olduğu Sosyal ve Beşeri Bilimler alanındaki ilk AB COST aksiyonudur. Aksiyon önerisi, COST Komitesi’nden 50/50 mükemmel bir puanla en yüksek değerlendirmeyi aldı. Doç. Dr. Justin Marcus’u bu üstün başarısından dolayı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Action CA22120 – COST