Farklı Tüketici Davranışları ve Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu Altında Ürün Hattı Tasarımı ve Fiyatlandırma Problemlerine Bütünleşik Bakış

İşletme Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Selçuk Karabatı “Farklı Tüketici Davranışları ve Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu Altında Ürün Hattı Tasarımı ve Fiyatlandırma Problemlerine Bütünleşik Bakış” başlıklı araştırma projesiyle “TÜBİTAK 1001 – Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” tarafından desteklenmeye hak kazandı. Koç Üniversitesi, İşletme Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Güneş Biliciler ve Sabancı Üniversitesi, Yönetim Bilimleri Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Burak Gökgür ile birlikte yürütülecek olan proje, ürünlerin tasarımları ile hedeflenen çevresel etki ile ürünleri kullanan tüketicilerin davranışları sonucunda gerçekleşen çevresel etki arasında farklar olduğu noktasından hareket ile tüketicilerin yeşil ürünleri kullanırken neden olabilecekleri olumsuz çevresel etkileri de dikkate alarak ürün hattı belirleme ve fiyatlandırma problemi için uygulanabilir çözümler geliştirmeyi hedeflemektedir.