AUTO-TWIN: Döngüsel değer zincirlerinde otomatik Dijital İkiz oluşturma, operasyon ve bakım yönetimi için süreç madenciliği yaklaşımını kullanan veri tabanlı bir yöntem

İşletme Bölümü’nden Prof. Dr. Barış Tan’ın AUTO-TWIN projesi işletmelerde ve üretimde Döngüsel Ekonominin hızlandırıcısı ve etkinleştiricisi olarak kabul edilen Dijital İkizlerin geliştirilmesi ve kullanılabilirliğini zorlaştıran teknolojik, yetkinlik ve uygulama maliyetleri engellerini aşmak için 3 temel alanda çalışmalar yürütmeyi amaçlamaktadır. Bunlar 1) Döngüsel ekonomi için güvenilir iş süreçlerini destekleyecek Dijital İkizlerin sürece duyarlı şekilde otonom olarak geliştirilmesine yönelik çığır açan bir yöntem sunmak, 2)Döngüsel ekonomi ekosistemi içindeki değer zincirlerinde üretim/ürün/iş verisinin güvenilir ve kesintisiz paylaşımı için Uluslararası Veri Alanı (IDS)-tabanlı ortak veri alanının kullanımını sağlamak, 3) Döngüsel Ekonominin sıfır atık ve azaltılmış hammadde ihtiyacı potansiyelini gerçekleştirmek için şirketlerin veriye ve dijital ikizlere dayalı kararları vermelerini sağlayacak yeni donanım teknolojilerini kullanan yeşil ağ geçitlerini oluşturmaktır.

Politecnico di Milano tarafından koordine edilecek projede 8 farklı ülkeden 13 ortak bulunmaktadır.  Barış Tan’ın liderliğini yapacağı Koç Üniversitesi araştırma grubu, süreç verilerinden otomatik olarak Dijital İkizler oluşturmak için gelişmiş analiz ve optimizasyon yöntemleri geliştirmeyi, bu dijital ikizleri hem fabrika düzeyinde hem de değer zinciri düzeyinde yeniden kullanım/yenileme/geri dönüşüm ve fiyatlandırma kararlarını desteklemek için kullanmayı ve Döngüsel Ekonomi için yeni iş modelleri geliştirme konularında araştırmalar yapacaktır. Prof. Barış Tan’ı bu üstün başarısından dolayı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.