2021 yılında 747.3 Milyon TL’lik toplam bir bütçe ile dış kaynaklarla desteklenen 276 proje yürütülmüştür. Avrupa Yüksek Performanslı Bilgi İşlem Ortak Girişimi (19.3 Milyon TL), 2 Avrupa Araştırma Konseyi Projesi (58.6 Milyon TL), 9 TÜBİTAK 2247 Projesi (17.4 Milyon TL), 4 Marie Curie Projesi (9 Milyon TL), dış finansman portföyüne yapılan en önemli eklemelerdir. Ocak ve Haziran 2022 arasında değeri 207.7 Milyon TL olan 80 proje finanse edilmiştir. 8 TÜBİTAK 2247-A Ulusal Lider Araştırmacılar Programı Desteği kazananı ile, Koç Üniversitesi programın 2021 çağrısı kapsamında diğer araştırma kurumları arasında en başarılı kurum oldu.

Avrupa Komisyonu’nun Ufuk Avrupa 2020 Programının sonunda Koç Üniversitesi Türkiye’deki en başarılı kuruluş unvanını aldı (toplam 23.1 Milyon Euro’luk Avrupa bütçesi katkısı olan 51 proje). Ufuk Avrupa Çerçeve Programı’nın 2021 çağrıları kapsamında, Koç Üniversitesi başarısını sürdürdü ve dört prestijli hibe aldı: 3 Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) hibesi ile hem Türkiye’de hem de Koç Üniversitesi’nde ilk defa yürütülecek olan Avrupa Yenilik Konseyi (EIC) hibesi. Haziran 2022 itibariyle, Koç Üniversitesi 2012 yılından bu yana Türkiye’de alınan 37 ERC ödülünün 21’ini yönetmektedir. Bu ödüllerin 6 tanesi, araştırılan teknolojilerin ticarileştirilmesi için aktif ERC hibe sahiplerine verilen ERC Kavram Kanıtı hibeleridir.

Ağustos 2022 itibarıyla dış kaynaklar tarafından desteklenen aktif projelerin sayısı 319 olup bu projelerin toplam büyüklüğü 858.3 Milyon TL’dir.