Misyon

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin temel misyonu, uluslararası ölçekte bilimsel gelişime katkıda bulunacak araştırmaları yürütmek ve Türkiye’nin uluslararası nitelikli en yetkin mezunlarını, yaratıcı, bağımsız ve nesnel olarak düşünebilen, iyi eğitim almış, kendinden emin liderler olarak yetiştirmektir.

Diğer bir deyişle, Koç Üniversitesi’nde yürütülen araştırmalar, uluslararası ölçekte bilimsel gelişime katkıda bulunmakta, teknolojik, ekonomik ve sosyal gelişmeyi desteklemektedir. Koç Üniversitesi, çalışmaları ile bilgiyi ilerletmeye ve kurumsal bir mükemmellik modeli haline gelerek, küresel ölçekte ve Türkiye’de sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmaktadır.

Temel Değerlerimiz

Mükemmellik, Dürüstlük, Adalet, Uygarlık, Yaratıcılık, Küreselcilik, Sosyal Sorumluluk, Özgünlük, Takım Çalışması ve Verimlilik’tir.

Vizyon

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin vizyonu, dünya çapında bir eğitim sağlamak, araştırmalarda akademik mükemmelliğe ulaşmak ve toplumumuza ve global dünyaya fayda sağlamaktır. Mezunlarımız kendilerini en yüksek etik standartlara ve katılımcı demokrasinin değerlerine adamıştır, kritik düşünürler ve yaratıcı bireyler olarak ekonomik ve sosyal ilerlemede liderlik rolü alırlar.