Zeynep Gürhan Canlı
Business Administration / Marketing
CASE 159

Zeynep Gürhan Canlı

Profesör ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı


Araştırma Alanları

Consumer behavior, brand image, corporate responsibility, inclusive business

Eğitim

  • NEW YORK UNIVERSITY, Doktora,, 1997