Açıklama:

INTL 307: POLİTİKA ANALİZİNE GİRİŞ 
OR INTL 313: KÜRESEL SİYASAL EKONOMİYE GİRİŞ 
OR INTL 318: SOSYAL AĞ ANALİZİ 
OR INTL 360: ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ 
OR INTL 401: POLİTİKA TASARIMI VE UYGULAMAS 
OR INTL 402: POLİTİKA ANALİZİ&DEĞERLENDİRME