Fakülte Bünyesinde Gerçekleştirilen Uzaktan Eğitim Verileri

Fakülte/ Enstitü

Ders Sayısı

Uzaktan Öğretim için Kullanılan Sistem

Ders materyallerinin tutulduğu dijital mecra nedir?

Panopto Kullanımı

Senkron (Online) Dersler için Kullanılan Sistem

 

 

Senkron

Asenkron

Blackboard

Sunucu

Diğer

Panopto

Panopto

Teams

Zoom

Diğer

Kullanılmayan

Dijital Ders Materyali Paylaşımı

Önceden Kaydı Yapılmış Video Paylaşımı

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi

121

108

110

99

104

3

28

34

N/A

29

49

11

N/A

Mühendislik Fakültesi

73

 

 

 

56

4

 

 

11

14

45

 

 

Fen Fakültesi

76

61

32

56

71

1

9

30

3

17

20

13

13

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

156

124

63

70

131

10

61

40

2

37

82

40

15

İngilizce Hazırlık Okulu

89

89

87

77

77

N/A

84

 N/A

N/A

28

60

4

N/A

İşletme Enstitüsü

31

31

18

8

16

1

18

4

2

20

9

N/A

N/A

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

28

25

N/A

2

13

N/A

5

N/A

1

11

7

6

N/A

Sosyal Bilimler Enstitüsü

62

52

19

7

24

N/A

5

3

N/A

8

16

N/A

N/A

Hukuk Fakültesi

30

11

15

18

29

2

6

16

2

5

6

1

1

Hemşirelik Fakültesi

37

25

5

19

24

N/A

24

16

3

16

14

4

N/A

TOPLAM

703

599

349

356

545

21

240

143

24

185

308

79

29

Fakülte Bünyesinde Gerçekleştirilen Uzaktan Eğitim Verileri

Fakülte/ Enstitü

Ders Sayısı

Uzaktan Öğretim için Kullanılan Sistem

Ders materyallerinin tutulduğu dijital mecra nedir?

Panopto Kullanımı

Senkron (Online) Dersler için Kullanılan Sistem

 

 

Senkron

Asenkron

Blackboard

Sunucu

Diğer

Panopto

Panopto

Teams

Zoom

Diğer

Kullanılmayan

Dijital Ders Materyali Paylaşımı

Önceden Kaydı Yapılmış Video Paylaşımı

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi

121

108

110

99

104

3

28

34

N/A

29

49

11

N/A

Mühendislik Fakültesi

73

 

 

 

56

4

 

 

11

14

45

 

 

Fen Fakültesi

76

61

32

56

71

1

9

30

3

17

20

13

13

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

156

124

63

70

131

10

61

40

2

37

82

40

15

İngilizce Hazırlık Okulu

89

89

87

77

77

N/A

84

 N/A

N/A

28

60

4

N/A

İşletme Enstitüsü

31

31

18

8

16

1

18

4

2

20

9

N/A

N/A

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

28

25

N/A

2

13

N/A

5

N/A

1

11

7

6

N/A

Sosyal Bilimler Enstitüsü

62

52

19

7

24

N/A

5

3

N/A

8

16

N/A

N/A

Hukuk Fakültesi

30

11

15

18

29

2

6

16

2

5

6

1

1

Hemşirelik Fakültesi

37

25

5

19

24

N/A

24

16

3

16

14

4

N/A

TOPLAM

703

599

349

356

545

21

240

143

24

185

308

79

29