Profile picture

Deniz Aksen

Prof. Dr.
İşletme - Operasyonel Yönetim ve Bilgi Sistemleri

Araştırma Alanları

Kombinatoriyel İkinci Düzey Optimizasyon İçin Heuristik Yöntemler , Lojistik , Tesise Engellemek ve Koruma

Eğitim

2003,

Doktora, Purdue Üniversitesi

1996,

Yüksek Lisans, Boğaziçi Üniversitesi

1994,

Lisans, Boğaziçi Üniversitesi