Profile picture
Prof. Dr.

İşletme/ Operasyonel Yönetim ve Bilgi Sistemleri

Deniz Aksen

Web SitesiLogistics

Facility Interdiction and Protection

Heuristic Methods for Combinatorial Bilevel Optimization

  • 2003

    PhD in Management, Purdue University

  • 1996

    Yüksek Lisans-Tezli, BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

  • 1994

    Lisans, BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Verilen Dersler

CASE BUSAD
GSSE IEOM