1. Kişisel ve mesleki çevrede yönetsel, ekonomik ve siyasi konuların bileşenlerini teşhis edip, eleştirel bakış açısı ile analiz edebilmek ve çözüm önerileri geliştirebilmek
  2. Savlarını sözlü, yazılı ve görsel olarak etkili biçimde ifade edebilmek
  3. Farklı bireylerden oluşan takımlar halinde etkin çalışabilmek, kendini geliştirebilmek ve sorumlu bir takım üyesi olarak inisiyatif alabilmek
  4. Sürdürülebilirlik vurgusu ile küresel, sosyal açıdan kapsayıcı ve etik bir perspektif sürdürmek
  5. Yerel ve uluslararası siyasal problemlere yaratıcı ve etkili çözümler üretmek ve uygulamak için temel kavramları ve teorileri öğrenmek
  6. Siyaset Bilimi savlarının geçerliliğini değerlendirmek ve siyasal verileri analiz etmek için uygun araştırma yöntemlerini ve araçlarını kullanabilmek