International Relations Doçent Doktor Belgin San Akca
Ofis: CASE 152 Tel: +90 212 338 1377
International Relations Doçent Doktor Şener Aktürk
Ofis: CASE 145 Tel: +90 212 338 1460
International Relations Doçent Doktor ve Sosyal Bilimler ve İnsani Bilimler Enstitü Direktör Yardımcısı Özlem Altan
Ofis: CASE 141 Tel: +90 212 338 1617
International Relations Doktor Öğretim Üyesi Merih Angın
Ofis: CASE 155 Tel: +90 212 338 1899
International Relations Kısmi Zamanlı Öğretim Görevlisi Altay Atlı
Ofis: CASE Z13 Tel: +90 212 338 1645
International Relations Doktor Öğretim Üyesi Selim Erdem Aytaç
Ofis: CASE 215A Tel: +90 212 338 1184
International Relations Prof. Dr. Caner Bakır
Ofis: CASE 154 Tel: +90 212 338 1674
International Relations Dr. Öğretim Üyesi Umur Başdaş
Ofis: Case 270 Tel: +90 212 338 1878
International Relations Doçent Doktor Reşat Bayer
Ofis: CASE 144 Tel: +90 212 338 1551
International Relations Doktor Öğretim Üyesi David Carlson
International Relations Prof. Dr. Ali Çarkoğlu
Ofis: CASE 230 Tel: +90 212 338 1867
International Relations Kısmi Zamanlı Öğretim Görevlisi Boğaç Erozan
Ofis: CASE Z14 Tel: +90 212 338 2844
International Relations Doktor Öğretim Üyesi Güneş Ertan
Ofis: CASE 153 Tel: +90 212 338 1655
FACULTY CSSH SOCI Prof. Dr. Ahmet İçduygu
Ofis: CASE 149 Tel: +90 212 338 1689
International Relations Prof. Dr. Ziya Öniş
Ofis: CASE 150 Tel: +90 212 338 1670
FACULTY CASE INT. REL. Kısmi Zamanlı Öğretim Görevlisi İpek Ruacan
Ofis: CASE Tel: 0834
International Relations Prof. Dr. Bahar Rumelili
Ofis: CASE 143 Tel: +90 212 338 1628
International Relations Prof. Dr. Murat Somer
Ofis: CASE 116A Tel: +90 212 338 1646
International Relations Doktor Öğretim Üyesi Sedef Turper
Ofis: CASE 102 Tel: +90 212 338 18 58
FACULTY CSSH SOCI Dr. Öğretim Üyesi Ayşen Üstübici
Ofis: CASE 107 Tel: +90 212 338 1438
International Relations PROFESSOR and ASSOCIATE DEAN Şuhnaz Yılmaz
Ofis: CAS 249 Tel: +90 212 338 1668