Uluslararası İlişkiler Doçent Doktor Belgin San Akca
Ofis: CASE 146 Tel: +90 212 338 1377
Uluslararası İlişkiler Profesör Şener Aktürk
Ofis: CASE 147 Tel: +90 212 338 1460
Uluslararası İlişkiler Doçent Doktor Özlem Altan
Ofis: CASE 141 Tel: +90 212 338 1617
Uluslararası İlişkiler Doktor Öğretim Üyesi Merih Angın
Ofis: CASE 155 Tel: +90 212 338 1899
Uluslararası İlişkiler Doçent Doktor Selim Erdem Aytaç
Ofis: CASE 215A Tel: +90 212 338 1184
Uluslararası İlişkiler Profesör Caner Bakır
Ofis: CASE 154 Tel: +90 212 338 1674
Uluslararası İlişkiler Doktor Öğretim Üyesi Umur Başdaş
Ofis: CASE 270 Tel: +90 212 338 1560
Uluslararası İlişkiler Doçent Doktor Reşat Bayer
Ofis: CASE 144 Tel: +90 212 338 1551
Uluslararası İlişkiler Profesör Ali Çarkoğlu
Ofis: CASE 250 Tel: +90 212 338 1867
Uluslararası İlişkiler Öğretim Görevlisi, Doçent Doktor Boğaç Erozan
Ofis: CASE 145 Tel: +90 212 338 2844
Uluslararası İlişkiler Doçent Doktor Güneş Ertan
Ofis: CASE 153 Tel: +90 212 338 1655
Uluslararası İlişkiler, İnsani Bilimler Fakültesi / Sosyoloji Profesör Ahmet İçduygu
Ofis: CASE 149 Tel: +90 212 338 1689
Uluslararası İlişkiler Kısmi Zamanlı Öğretim Görevlisi Yury Katliarou
Ofis: CASE 163
Uluslararası İlişkiler Kısmi Zamanlı Öğretim Görevlisi Mehmet Ali Neyzi
Ofis: CASE Z44
Uluslararası İlişkiler Profesör Ziya Öniş
Ofis: CASE 150 Tel: +90 212 338 1670
Uluslararası İlişkiler Profesör Bahar Rumelili
Ofis: CASE 143 Tel: +90 212 338 1628
Uluslararası İlişkiler Profesör Murat Somer
Ofis: CASE 116A Tel: +90 212 338 1646
Uluslararası İlişkiler Doktor Öğretim Üyesi Sedef Turper
Ofis: CASE 102 Tel: +90 212 338 18 58
Uluslararası İlişkiler, İnsani Bilimler Fakültesi / Sosyoloji Doktor Öğretim Üyesi Ayşen Üstübici Önay
Ofis: CASE 107 Tel: +90 212 338 1438
Uluslararası İlişkiler Profesör, İktisadi ve İdari Bilimler Dekanı Şuhnaz Yılmaz Özbağcı
Ofis: CASE 249 Tel: +90 212 338 1668