1. Kişisel ve mesleki çevrede yönetsel, ekonomik ve siyasi konuların bileşenlerini teşhis edip, eleştirel bakış açısı ile analiz edebilmek ve çözüm önerileri geliştirebilmek
  2. Savlarını sözlü, yazılı ve görsel olarak etkili biçimde ifade edebilmek
  3. Farklı bireylerden oluşan takımlar halinde etkin çalışabilmek, kendini geliştirebilmek ve sorumlu bir takım üyesi olarak inisiyatif alabilmek
  4. Sürdürülebilirlik vurgusu ile küresel, sosyal açıdan kapsayıcı ve etik bir perspektif sürdürmek
  5. İşletme yönetim problemlerine yaratıcı ve etkili çözümler geliştirmek ve uygulamaya yönelik temel kavram ve teorileri öğrenmek
  6. Yönetimsel karar vermeye yönelik veri analizinde uygun araştırma yöntemlerini ve araçlarını kullanabilmek