İşletme/ Operasyonel Yönetim ve Bilgi Sistemleri Doktor Öğretim Üyesi

Özge Karanfil

Ofis: CASE 156 Telefon: +90 212 338 1463
Araştırma Alanları

Dersler
BUSAD

CASE

IEOM

GSSE