İşletme / Yönetim ve Strateji Doktor Öğretim Üyesi

John Park

Ofis: CASE 108 Telefon: +90 212 338 0866
Araştırma Alanları

Dersler
BUSAD

CASE