İşletme/ Operasyonel Yönetim ve Bilgi Sistemleri Doktor Öğretim Üyesi

Erhun Özkan

Ofis: CASE 157 Telefon: +90 212 338 1198
Araştırma Alanları

Dersler
BUSAD

CASE

IEOM

GSSE