Ekonomi Bölümü

Ekonomi, kısıtlı kaynakları en iyi şekilde kullanmak suretiyle yaşam standardını yükseltmek için çabalayan insan davranışını inceleyen bir sosyal bilim dalıdır. Günümüzde ekonomi bilimi bireysel ve toplumsal yaşamda karşılaştığımız olguları açıklamak için analitik ve sayısal yöntemler kullanır.

Koç Üniversitesi, ekonomi alanında lisans ve yüksek lisans seviyelerinde eğitim vermektedir. Lisans programı, çevrelerindeki ekonomik olgu ve sorunları analiz ederken ekonomi kuramları ve kavramlarını yetkin ve özgün bir şekilde kullanma becerisine sahip bireyler yetiştirmek üzere tasarlanmıştır. Öğrencilerimiz aktif öğrenme süreçlerinde geliştirdikleri içsel perspektifle, doğrudan ekonomi biliminin alanına giren ya da girmeyen olguları analiz edebilme yetisine sahip olurlar. Temel kuramsal derslerde başlayan eğitim, geniş bir yelpazeye yayılan ve içeriği günün koşullarını yansıtan kuramsal ve uygulamalı alan dersleriyle geliştirilmektedir. Bu yaklaşımla tasarlanan Ekonomi Lisans Programı, üniversite sonrası çalışacakları alandan bağımsız olarak öğrencileri, rekabetin giderek yoğunlaştığı küresel ekonomide aktif birer karar alıcı olarak hazırlamaktadır. Ekonomi biliminin temel ilkelerinin kavranması iyi bir üniversite eğitiminin olmazsa olmaz parçasıdır. Bu yüzden, Ekonomi Lisans Programı diğer alanlardaki öğrencilerin de ekonomik analiz yetilerini geliştirmeye yardımcı olacak şekilde hazırlanmıştır. Program, ekonominin farklı alt dallarında dersler sunmakta; bu dersler "ekonomiye giriş" dersi alındıktan sonra bütün öğrenciler tarafından alınabilmektedir. Buna ek olarak, başka bir programda olup da ekonomiye ciddi ilgi duyan öğrencilere çift anadal yapma olanağı sunulmaktadır.

Ekonomi Yüksek Lisans Programı ekonomi alanında kariyer için köprü görevi gören, iki yıllık tezli bir programdır. İlk yılın ders programı ekonomi teorisi ve ekonometri üzerine kurulmuştur. İkinci yıl ise ağırlıklı olarak öğretim üyelerinin gözetimi altında yapılacak tez araştırmasına ayrılmıştır. İkinci yıl güz döneminde açılan uygulamalı ileri düzey dersler öğrencilerimizin araştırmaya yönelik çalışmalarını desteklemek üzere düzenlenmiştir.

Hem lisans hem de yüksek lisans öğrencilerimiz, ders dışında da öğretim üyeleriyle kolayca iletişim kurma imkanı bulmaktadırlar. Öğrencilerimizin ekonomik analiz yeteneklerini ve bilgi dağarcıklarını geliştirmelerinin ancak böyle bir karşılıklı etkileşim ortamında mümkün olduğunu düşünüyoruz. Yüksek lisans öğrencilerimiz hem öğretim hem de araştırma asistanı olarak çalışmaktadırlar. Bu görevler aynı zamanda derslerinde başarılı olan lisans öğrencilerine de verilmektedir.  Ekonomi seminerleri dizisi ve ekonomi politikasına yönelik sempozyumlar aracılığıyla eğitim ders dışına da taşınabilmektedir.